Sual: Süt Kardeşler filminde damat karısını talak-ı selâseyle boşayıp sonra da saf birine danışıklı hülle yaptırıp sonra tekrar evleniyor. Bu doğru mudur?

Cevap: Bir film için bu kadar düşünmeye değmez. Talâk-ı selâse, ayni üç talak ile boşanan kadın, bir başkasıyla evlenip zifafa girip bu evlilik ölüm veya boşamayla sona erip iddeti tamamlanmadıkça önceki kocasıyla tekrar nikâhlanamaz. Bu, kadını kötü niyetli kocadan korumak maksadıyla ayet-i kerime ile emredilmiştir. Buna hülle denir ki helal kılma demektir. Ciddi bir iştir. Hulleci diye bir esnaf yoktur. Ancak bu iş için müracaat edilen emin kişilere hülleci denmiştir. Nikâh sırasında boşaması şart edilirse caiz olmaz, hülle meydana gelmez. Hülleci isterse boşamayabilir. Kadın da isterse eski kocasıyla evlenmeyebilir. Yeni devirde propaganda çerçevesinde roman ve filmler vasıtasıyla şerî hukukun hükümleri istihfaf ve istihkar edilmiştir.

 

Sual: Nikâh yapıp halvet ve zifaf olmadan erkek bir talâk verse, sonra bir ve sonra da bir talâk verse, tekrar nikâh yapabilirler mi?

Cevap: Bir bağ gitmiştir. Bir daha boşarsa, böyle bir talâkta ıddet olmadığı için ikinci ve üçüncü bir talak sayılmaz. Tekrar yeni bir nikâhla evlenebilirler. Hulle gerekmez. Hulle, zifaf olmuş nikâhın bir defada veya peşpeşe yahud biri başta diğerleri ıddet içinde üç talâkla bitirilmesi hâlinde mevzu bahis olur.

 

Sual: Nişanlısıyla dinî nikâh yapıp, zifaf olmadan münakaşa ederek üç defa boş ol dese, ne lâzım gelir?

Cevap: Zifaf olmamışsa ve talâk sözleri peş peşe söylenmişse, birinci söz ile talâk olur; ikinci ve üçüncü sözler muteber olmaz. Zira birinci talâk ile evlilik bağı çözülür. Zifaf olmadığı için iddet yoktur. Bir bâin talâk olur. Diğerleri zevcesi olmayan adına söylenmiş sözler sayılır. Dolayısıyla tekrar nikâh kıyabilmeleri için hulleye lüzum yoktur. Zifaf olmuşsa, her biri muteberdir ve hulle yapmadan, yani kadın bir başka erkekle evlenip zifaf olup evlilik sona erip iddetini bitirmedikçe, önceki kocasıyla tekrar evlenemez. Ancak zifaf olmadığı halde bir defada üç talâk vermişse, mesela ‘Benden üç defa boş ol!’ demişse, hülle olmadan tekrar evlenemezler.

 

Sual: Üç talâk ile boşayan kişinin hülle yapmadan tekrar nikâh yapması câiz midir?

Cevap: Hayır. Hülle (hulle), âyet-i kerimenin emridir. Üç talâk ile boşanmış bir erkek, zevcesi bir başka erkekle evlenip, zifafa girdikten sonra, bu evlilik ölüm veya boşanma ile sona ermeden bu kadınla tekrar evlenemez.

 

Sual: “Boşanmış bir kadını, hulle için başkasının alması tahrimen mekruhtur” sözünün manası nedir?

Cevap: Sırf bu niyetle nikâhlamak mekruhtur.

Benzer Suallerin Cevaplarını Okumak İçin Tıklayınız

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

1 Yorum

Comments are closed.