Sual: Diğer peygamberlerin bazı vasıflarda peygamberimizden üstün olduğu söylenebilir mi?

Cevap: İslâm inancına göre peygamberler bütün insanlardan; Hazret-i Muhammed de diğer peygamberlerden üstündür. Kur’an-ı kerim bunu haber veriyor. Tefsirlerde izah buyurulduğuna göre, “Peygamberler arasında bir fark gözetmeyiz” meâlindeki âyet-i kerime, “Peygamberlik vazifesi bakımından fark gözetmeyiz” mânâsınadır. Cüz’î hasletlerde, bir hususiyette üstün olabilir. Ama bütün olarak değerlendirildiğinde, Muhammed aleyhisselâm en üstün kabul edilmiştir. Seyyid Abdülhakîm Efendi der ki: Hadis-i şerifte, “Kardeşim Yusuf benden daha güzeldir; ama ben daha melîhim, daha sevimliyim” buyurdu. Muhammed sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem Yûsuf aleyhisselâmdan yüzlerce hüsnü cemâle mâlik idi [daha güzeldi]. Fakat hüsnü, temâmen tezâhür etmedi [gözükmedi]. Zirâ değil insanlar, tekmil mevcûdât tahammül edemezlerdi. Kendileri ise rahmeten lil-âlemîn olduğundan, cihânı böyle vartaya düşürmezler.

 

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler