Bir kimsenin açması, başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeklerin avret mahalli göbekten, diz altına kadardır. Diz avrettir. Buraları açık iken kılınan namaz kabul olmaz. Namaz kılarken, vücudun diğer kısımlarını (kolları, başı) örtmek, (çorap giymek) erkeklere sünnettir. Buraları açık namaz kılmaları mekruhtur.

Kadınların avuc içlerinden ve yüzlerinden başka her yerleri, ellerinin üstü, saçları ve ayakları dört mezhepte de avrettir. Bunun için kadınlara (Avret) denilmiştir. Buralarını örtmesi farzdır. Avret uzuvlarından herhangi birinin dörtte birisi, bir rükn açık kalırsa, namaz bozulur. Azı açılırsa bozulmaz. Namazı mekruh olur. İnce olup içindeki uzvun şekli veya rengi görünen kumaş, yok demektir.
Kadınların, namaz dışında, yalnız iken, diz ve göbek arasını örtmesi farz olup sırtını ve karnını örtmesi vâcib, başka yerlerini örtmesi edebdir.

Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyuruyor ki: (Yabancı kadına şehvetle bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup, Cehenneme sokulacaktır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları ensesinden bağlanıp, Cehenneme atılacaktır. Yabancı kadın ile lüzumsuz yere şehvetle konuşanlar, her kelimesi için bin sene Cehennemde kalacaktır.)

Diğer bir hadis-i şerifte ise: (Komşu kadına ve arkadaşlarının kadınlarına şehvetle bakmak, yabancı kadınlara bakmaktan on kat daha günahtır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmaktan bin kat daha çok günahtır. Zina günahları da böyledir) buyuruldu.

Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Ya Ali! Uyluğunu açma ve ölü veya diri, hiç kimsenin uyluk yerine bakma!)

Diğer bir hadis-i şerifte; (Avret yerlerinizi açmayınız. Çünkü, yanınızdan hiç ayrılmayan kimseler vardır. Onlardan utanınız ve onlara saygılı olunuz) [Bunlar, Hafaza melekleridir.] buyuruldu.

Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Avret yerlerini ört. Zevcenden ve cariyenden başkasına gösterme. Yalnız iken de Allahü teâlâdan haya ediniz!)

(Kendilerini kadınlara benzeten erkeklere ve erkeklere benzeten kadınlara Allah lanet eylesin!)

(Bir kızın güzelliğini gören kimse, gözünü ondan hemen ayırırsa, Allahü teâlâ yeni bir ibâdet sevâbı ihsan eder ki bu ibâdetin lezzetini hemen duyar.)

(Avret yerlerini açana ve başkasının avret mahallerine bakana, Allah lanet eylesin!)

(Kendini bir kavme benzeten, onlardan olur). Demek ki ahlakını, işlerini veya elbiselerini başkalarına benzeten onlardan olur. Modaya, kâfirlerin adetlerine uyanlar, haramlara güzel sanat ismini takanlar ve haram işliyenlere sanatkar, ilerici diyenler, bu hadis-i şeriflerden ibret almalı, korkmalı, uyanmalıdırlar.

Erkek erkeğin ve kadın kadının avret yerlerine de bakmaları haramdır. Görülüyor ki erkeklerin kadınlara ve kadınların, erkeklerin avret yerlerine bakmaları haram olduğu gibi, erkeklerin erkeğin avret yerine ve kadınların kadının avret yerine bakmaları da haramdır. Erkeğin erkek için ve kadın için avret mahalli, diz ile göbek arasıdır. Kadının kadın için avret mahalli de böyledir. Kadının yabancı erkek için avret mahalli ise, ellerinden ve yüzünden başka bütün bedenidir. Yabancı kadının avret yerine şehvetsiz de bakmak haramdır.

Yorgan altında çıplak yatan bir hasta, başı yorgan içinde iken, ima ile namaz kılıca, çıplak kılmış olur. Başını yorgandan çıkarıp kılarsa, yorganla örtülü kılmış olup câiz olur.

Bir erkek, nikahla alması ebedî haram olan, 18 (mahrem) kadının, başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise bakabilir. Bu kimse, göğüslerine, koltuklarına, uyluklarına, dizlerine ve sırtına bakamaz.

Bir kadın için, amca, hala, teyze ve dayı çocukları da yabancı erkek gibidir. Enişte, kayın birâderi de yabancı erkektir. Bunlarla konuşması, şakalaşması ve bir yerde bulunması haramdır. Erkeklerin de amca, hala, teyze ve dayı kızları ile ve baldız ve yenge ile konuşmaları haramdır.

Bir erkek, mahrem olan 18 kadın ile ölünceye kadar evlenemez. Bunlarla konuşabilir. Yalnız olarak bir yerde bulunabilir. Kadın da, 18 erkek ile evlenemez. Bu 18 erkek ve kadın şunlardır:

Neseb (Soy) ile Akraba Olanlar
Erkekler: Kadınlar:
1- Baba. 1- Anne.
2- Babasının ve annesinin 2- Annesinin ve
babaları. babasının anaları.
3- Oğlu ve oğlunun ve 3- Kızı ve oğlunun ve
kızının oğulları kızının kızları.
4- Erkek kardeşi. 4- Kız kardeşi.
5- Erkek kardeşinin oğulları. 5- Kız kardeşinin kızları.
6- Kız kardeşinin oğulları. 6- Erkek kardeşinin kızları.
7- Amca ve dayı. 7- Hala ve teyze.

Süt ile Akraba Olanlar
Erkekler: Kadınlar:
8- Süt baba. 8- Süt anne.
9- Süt babasının ve 9- Süt annesinin ve
annesinin babaları. babalarının anneleri.
10- Süt oğlu, süt oğlunun 10- Süt kızı, süt kızının
ve süt kızının oğulları. ve süt oğlunun kızları.
11- Süt erkek kardeşi. 11- Süt kız kardeşi.
12- Süt kız kardeşinin oğulları. 12- Süt kız kardeşinin kızları.
13- Süt erkek kardeşinin 13- Süt erkek kardeşinin
oğulları. kızları.
14- Süt amca ve dayıları. 14- Süt hala ve teyzeleri.

Sıhrıyet (Evlilik) ile Akraba Olanlar
Erkekler: Kadınlar:
15- Kayın baba. 15- Kaynana.
16- Üvey oğlu. 16- Üvey kızı.
17- Üvey baba. 17- Üvey anne.
18- Damat. 18- Gelin.

Avret mahalli açık olarak sokağa çıkan ve başkalarının avret yerlerine bakan, erkekler ve kızlar, Cehennemin çok kızgın alevli ateşinde yanacaklardır.

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler