Sual: Nakşibendi tarikatı ne zaman kollara ayrılmıştır, kaç kolu vardır?

Cevap: Nakşibendi tarikati, Hazret-i Ebu Bekrden beri gelen bir yolun, Bahaeddin Buharî Şah-ı Nakşibend’den sonra aldığı isimdir. Çünki Şah Nakşibend, bu yolu yeniden tanzim etmiştir. Bundan sonra bir kola ayrılmadan devam etmiştir. Ancak her mürşidin elbette müteaddid halifeleri vardır ve bu halifelerinden de farklı yollar devam etmiştir.

 

Sual: Nakşibendî tarikatının kolları nelerdir?

Cevap: Nakşibendî tarikatının kolları yoktur. Hazret-i Ebu Bekr’den gelen ve zikr-i hafiyi esas alan tasavvuf yolu, Muhammed Bahaeddin Buharî Şahı Nakşibend’den tek bir hatta devam etmektedir. Ancak her mürşidin çeşitli halifeleri; onların da halifeleri olabilir. Bunlar aynı tarikatin kollarıdır. Farklı tarikatler değildir.

 

Sual: Nakşibendilerdeki hatme duası nedir?

Cevap: Hatme veya hatm-i hâcegan, Nakşibendî tarikatinde, sıkıntılı zamanlarda yapılması Şah-ı Nakşibend tarafından tavsiye edilen bir tarikat vazifesidir. Bir takım zikr, sure ve duaların söylenmesiyle icra edilir. Küçük ve büyük hatme olmak üzere ikiye ayrılır. Katılanların sayısına göre mahiyeti değişir.

 

Sual: Selman-ı Fârisî hazretleri ile Cafer-i Sadık hazretleri aynı devirde yaşamadıkları halde neden Nakşi silsilelerde böyle gözükmektedir?

Cevap: Önce başka bir mürşit tarafından seyru süluk ettirilerek evliya yapılmışlar; sonra ruhâniyetinden istifade ederek halifesi olmuşlardır.

 

Sual: Nakşibendiliği ve hakiki tasavvufu öğrenmek istiyorum hangi kitabı tavsiye edersiniz?

Cevap: Hakikat Kitabevi tarafından neşredilen İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbât kitabının tercümesini okuyarak Nakşibendîlik ve tasavvuf hakkında gerekli bilgiyi edinebilirsiniz.

 

Sual: Nakşibendilikte hafî zikir nasıl yapılır?

Cevap: Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin Nakşibendîlikte zikrin nasıl yapılacağına dair kaleme aldığı risâlesi Tam İlmihâl Seadet-i Ebediyye kitabında vardır. Buradan hafî zikrin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

 

Tavsiye Yazı –> Nakşibendi Yolunun Hususiyetleri Nelerdir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler