Sual: Bey ve Şira’da (alışveriş ilminde) vefa ile bey'(satış) nedir? Nasıl olur? Misal verebilir misiniz?

Cevap: Alıcı ve satıcının, satıştan vazgeçmek hakkı bulunan bey’dir. Müşteri, semeni ne vakit bana geri verir isen, mebii sana geri vermekliğim üzere, şu kadar liraya satın aldım deyip, bayi dahi öylece kabul edip satsa veya bayi, semeni sana ne zaman reddedersem, mebii bana reddetmen üzere, şu kadar liraya sattım deyip, müşteri dahi aldım derse, vefa ile satış olup sahih olur. Müşteri, mebii reddedip, bayiden semeni geri alabilmesi de sahih olur. Vefa ile satılacak malın hisseli olmaması lâzımdır. Mebi, rehin gibi olup müşteri mebii, izinsiz başkasına satamaz. Vefa ile satılan mebiin menfaatinden bir kısmının, müşteriye ait olması şart edilmedi ise, müşteri izinsiz kullanırsa öder. Kiraya verirse ödemez. Bayi ve müşteriden biri ölürse hak, varislerine geçer. Vefalı bey’de, kararlaştırılan zaman bitince, geri dönülmez.

Vefalı bey’, bir bakımdan sahih, bir bakımdan fâsid bey’ler gibi, bir bakımdan da, rehin gibidir. Vefa ile ikrah ile ve muhayyerlikle olmayan şartsız satışlara, (Bat satışı) denir. Satın alınan mal, geri verilemez.

Tavsiye Yazılar –> Sahih satış nedir?

Batıl satış nedir?

Fasid satış nedir? 

Mekruh Satış nedir? 

Mevkuf Satış Nedir?

Sarf Satışı Nedir?

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler