Sual: İslam hukukunda zina yaparken yakalananın cezası nedir?

Cevap: Mükellef olan ve konuşabilen müslim veya gayr-ı müslim kimse, Darülİslamda, tehdid edilmeden arzusu ile sarhoş iken veya ayık iken, zina yapar, yakalanırsa, kadın ve erkeğe had cezası lazım olur. 4 erkek şahidin birlikte ve hakim huzurunda zina halinde gördük demeleri ile veya kadın ve erkeğin, 4 kere itiraf etmeleri ile anlaşılır. İkisinden biri inkâr ederse, had lazım olmaz. İkrardan sonra vazgeçerlerse, sâkıt olur. [Ölüm cezaları, habs ve dayak cezaları, mahkeme tarafından emredilir ve yalnız devletin bu iş için tayin ettiği memurlar tarafından yapılır. Hakim kararı olmadan, kimse kimseyi öldüremez, dövemez. Malına, canına, ırzına, namusuna, şerefine dokunamaz. Kâfirlere dahi dokunamaz. Harbi, cihadı devlet yapar. Devletin, kumandanın emri olmadan, kimse harp yapamaz. Kâfire bile saldıramaz. Bunların hepsi büyük günahtır. Hatta, müminin kalbini incitmek, Kâbeyi birkaç kere yıkmaktan daha büyük günahtır. Zina yapanları, o esnada 4 şahidin birlikte görmeleri, olacak şey değildir. Ancak, umumî yerlerde, açıkça yapılınca görebilirler. Bunun içindir ki Osmanlılarda, 600 sene içinde, bir kere zina şahitliği yapılmamış, bu sebep ile hiç kimse taşlanarak öldürülmemiştir. Buradan anlaşılıyor ki gizli yapılan günahı, başkalarına söylemek de, ayrı bir günah olur. Bu ceza, zina yapıldığı için değil, bu çirkin işin yayıldığı içindir. Fuhşa mâni olmak içindir.]

Muhsan olan, yani evli olan müslüman erkek ve kadının, boşanmış, dul olsalar bile had cezaları, bir meydanda ölünceye kadar taşlamaktır. Önce şahitlerin hepsinin taş atmaları şarttır. Şahitlerden birisi ölerek, gaib olarak veya hazır olup da, herhangi bir sebeple taş atmazsa, had sâkıt olur. Kendi ikrarları ile ise, önce hakimin taş atması lâzımdır. Sonra ahali, herkes atar. Ölünce, yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır.

Muhsan olmayan kimsenin had cezası, 100 sopa vurmaktır. Sopa, budaksız olmalıdır. Yaralıyacak kadar kuvvetli vurulmaz. Erkek, önce soyulur. Bir peştemal ile bırakılır. Ayakta iken başından, yüzünden ve kasıklarından başka, her yerine vurulur. Kadının çamaşırları soyulmaz. Palto, manto gibi kalın elbisesi çıkarılır ve oturtularak dövülür. Dayaktan sonra, hakim dilerse, bir sene şehrden çıkarır. Taşlama ve döğme birlikte yapılmaz.

Zimmiye ukubat cezalarının üçü de yapılır. Yalnız içki haddi yapılmaz. Darülİslamdaki harbiye ise, yalnız kul hakkı bulunan kazf haddi ve kısas yapılır.

Zimmi, müslüman kadın ile zina etse, recm olunmaz, döğülür. Yatağında bulduğu kadını, zevcesi sanarak zina yapana ve harbi ile zina eden zimmi kadına ve harbi kadınla zina eden zimmi adama had lazım olur. Bu ikisinde harbilere lazım olmaz. Fetava-i Hindiye’de diyor ki “Ücret karşılığı zina yapana [mesela genel evdeki fahişe ile zina yapana], İmâm-ı Âzam’a göre had vurulmaz. Mehr-i misl vermesi lazım olur. İkisi de şiddetli tazir olunur ve tövbe edinceye kadar habs olunurlar. İmameyne göre, ikisine de had cezası yapılır. Şartsız olarak mal vererek zina yapana da had yapılır. Şu parayı al! Bunun karşılığı senden faydalanayım derse, had yapılmaz. Çünkü, mut’a nikahı olur. Bu nikah şüpheli olduğu için had lazım olmaz. Senin mehrin budur deyip para verirse, had icap etmez”. Fakat hepsi haramdır. Büyük günahtır. Zinanın had cezası yapılmayan kısımlarının da haram olduğu Berika’da yazılıdır. Kadının aldığı ücret haramdır [Şir’a]. (Pédèraste) olana, yani livâta yapana had lazım olmaz, hapis ve darb ile tazir olunur. Adet eden öldürülür. Livâta yapılmak için tehtid olunan, öldürmekten başka yol ile kurtulamayınca, öldürmesi câiz olacağı Fetava-i Hayriye’de yazılıdır. Darülharpte zina haddi yapılmaz.

El ile istimna [Masturbasyon], zevk için olursa haramdır. Tazir olunur. Sükûnet bulmak için câiz, zina tehlikesi olursa, vâcib olur [İbni Âbidin, orucu bozan şeyler]. Cennette livâta yoktur. Cennette habis iş yoktur.

[Hıristiyan memleketlerinde, kadınlar, kızlar, başları, kolları, bacakları açık geziyorlar. Erkekleri fuhşa, zinaya sürüklüyorlar. Evde, zevcesi yemek pişirirken, çamaşır yıkarken ve evi temizlerken, erkeği sokakta veya iş yerinde hoşuna giden çıplak bir kadınla zevk, safa, hatta zina yapıyor. Akşam evine düşünceli ve yıpranmış olarak geliyor. Kötü hayallere dalarak, vaktiyle beğenmiş, sevmiş, seçerek almış olduğu zevcesinin yüzüne bile bakmaz oluyor. Evdeki yorgunluğunu gidermek için, alaka ve neşe bekleyen zevcesi, haklarına kavuşamayınca, asabi buhranlar geçiriyor. Aile yuvası bozuluyor. Sokaktaki kadına bakan erkek, onu kirli çamaşır gibi bırakıyor. Bir başkası ile anlaşıyor. Böylece, her sene, binlerce kadın ve erkek ve çocukları perişan oluyor. Ahlaksız ve anarşist oluyorlar. Cemiyet, millet çürümeye, çökmeye sürükleniyor. Açık, kokulu, süslü dolaşan kadınların, gençlere ve millete zararları, alkollü içkilerden ve uyuşturucu zehirlerden daha çok ve daha korkunç oluyor. Allahü teâlâ, kullarının dünyada felakete, ahirette de şiddetli azaplara yakalanmamaları için, kadınların, kızların örtünmelerini emretti. Ne yazık ki nefslerinin, şehvetlerinin esiri olan bazı kimseler, Allahü teâlânın emirlerine gericilik, kâfirlerin şaşkın, çılgın işlerine ilericilik diyor. Bu ilericilerden bazısı, meslektaşları vasıtası ile bir diploma ele geçirmiş. Köşe başlarını paylaşmışlar. Baykuş gibi ötüyorlar. Her fırsatta İslamiyete saldırıyorlar. Bu kahramanlıkları(!) ile tarihi düşmanımız olan hıristiyanlardan, yahudilerden ve komünistlerden alkış ve maddi yardımlar toplayarak güçleniyor, binbir hile ile gençleri aldatıyorlar. Allahü teâlâ, kendilerine akıl versin! Hakkı batıldan ayırmalarını nasip eylesin!]

 

Tavsiye Yazı —> Cezalara dair sualler

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler