Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 3

¥ “Teenni [acele etmemek] Allahü tealadandır. Ve acele şeytandandır.” Hadis-i şerif. 4/147. (4. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 1. cilt 147. mektup) ¥ “Ve tebettel ileyhi tebtila”. (Masivadan kesilip, Allahü tealaya dön) ayet-i kerimesinin manası, nefsinden ve alem-i emir ve alem-i halktaki diğer bütün latifelerden ve onlara bağlı (dönen) vücuti kemalattan da tam manası ile kesil…

89. Mektup

Urvetül vüska Muhammed Mâ’sûm Fârukî’nin Mektûbât kitabı fârisî olup 3 cilttir. I. ciltte 239, 2.ciltte 158, 3. ciltte 255, toplam 652 mektup vardır. _______________ II. CİLD, 89. MEKTUP Muhtelif işlerle meşgul olduğunuz hâlde, ihlas elde etmek arzunuz, bizi çok sevindirdi. (Vermek istemeselerdi, istek vermezlerdi) buyurmuşlardır. Hastanın, derdini tabibe anlatması lâzımdır. Feyiz menbaı Resûlullahtır. Fakat, vasıtalardan…

106. Mektup

İmâm-ı Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ” 2. cildin, 106. mektubunda buyuruyor ki: (Lâ ilâhe illallah) güzel sözünü çok söyleyiniz! Bu zikri, kalp ile birlikte yapınız. Bu mübarek söz, kalbin temizlenmesinde pek faydalıdır. Bu güzel sözün yarısı söylenince, Allahtan başka her şey yok edilmiş olur. Geri kalan yarısı söylenince de, hak olan mâbudun varlığı bildirilmiş olur. Tasavvuf…

36. Mektup

Ashâb-ı kirâm arasındaki muharebeler ictihad yüzünden idi. Dövüşenler de, birbirini çok seviyordu. Ananın, babanın çocuğunu döğmesi gibi idi. Ehl-i sünnet âlimlerinin, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü, üstünlüğünü bildiren sözlerini, yazılarını, muhtelif makalelerimizde açıkladık. Kayyum-i Rabbânî, Muhammed Mâ’sûm-i Fârukî Serhendî “rahmetullâhi aleyh” Mektûbât’ının 2. cildi, 36. mektubunda, 8. sualin cevabında buyuruyor ki: Tepeden tırnağa kadar rahmet olan hazret-i…

11. Mektup (İslamiyetin Emirlerine Uymak)

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının II. cildinin 11. mektubudur. Allahü teâlâ, insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. Nefslerinin arzularına ve tabiî, hayvânî zevklerine, taşkın ve şaşkın olarak tâbi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat…

83. Mektup

Muhammed Mâ’sûm hazretleri, 2.cildin 83. mektubunda, Mirza Muhammed Sâdıka, fârisî olarak buyuruyor ki: İki nimeti ve kaza ve kader meselesini şerh etmektedir. Bu iki nimete kavuşan kimsede, hiç zevk ve hâl bulunmasa, bunun için hiç üzülmemelidir. Bu iki nimetten birisi, dinin sâhibi olan Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaktır. İkincisi, üstadını, mürşidini sevmektir. Bu iki nimet, insanı…

80. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının II. cildinin 80. mektubudur. Hükümet adamlarından ve başkalarından gelen zulümler, elemler, yalnız zahire [bedene ve dimağa]dır. Batına [kalbe] sirâyet etmez. Ahirette sevap verilmesine, dünyada batının nurunun artmasına sebep olurlar. İnsandan insanlık…

68. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının II. cildinin 68. mektubudur. Âlimlerin sonra gelenleri, Allahü teâlânın dünyada müşahede edileceğini bildirdiler. Müşahede, kalp ile görmek demektir. Tearrüf kitabının sahibi [Ebû İshak Muhammed Gülabadi] diyor ki (Allahü teâlânın, dünyada göz…

67. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının II. cildinin 67. mektubudur. Namaz müminin miracıdır. (Allahü teâlâ, en çok, secdede olan kulunu sever), (Cemaat ile namaz kılıp duâ edene, Allahü teâlâ dilediğini verir), (Evde kılınan namaza 1 sevap, mahalle…

63. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının II. cildinin 63. mektubudur. Hastalıkta namazlarını kaçıran, adedlerini bilmeyip, tahmin ederek, beş vakit namazın sünnetlerinden başka, teheccüd, işrak gibi nâfileler yerine, kaçırdığı namazları kaza ederse, borçları bittikten sonra kıldığı kazalar, nâfile…