Sual: Peygamberlere gönderilen kitapların isimleri nedir? Hangi peygambere hangi kitap inmiştir? Kitaplara İman nasıl olmalıdır?

Cevap: Âmentüdeki “ve kütübihi” ifadesi Allahü teâlânın indirdiği kitaplara iman etmek demektir. Allahü teâlâ bu kitapları, bazı Peygamberlere Cebrâil ismindeki melekle vahyederek, yani okutarak, bazılarına ise, levha üzerine yazılı olarak, bazılarına da, meleksiz işittirerek, indirdi. Hepsi Allahü teâlânın kelâmıdır. Ezeli ve ebedidirler. Mahluk değildirler. Hepsi haktır. Semavi kitaplardan bize bildirdikleri 104’tür. Bunlardan 10 suhuf,  Âdem aleyhisselâma, 50 suhuf,  Şit aleyhisselâma, 30 suhuf,  İdris aleyhisselâma, 10 suhuf,  İbrahim aleyhisselâma, Tevrat,  Musa aleyhisselâma, Zebur,  Davud aleyhisselâma, İncil,  İsa aleyhisselâma, Kurân-ı kerim,  Muhammed aleyhisselâma inmiştir.

Allahü teâlâ, insanların dünyada huzur içinde yaşamaları, ahirette de sonsuz saadete kavuşmaları için, ilk insan ve ilk Peygamber olan Âdem aleyhisselâmdan, son Peygamber Muhammed aleyhisselâma kadar, birçok Peygamber vasıtası ile kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda, iman ve ibadet esaslarını açıklanmış, insanların muhtaç oldukları her hususta bilgi verilmiştir.

Bunlardan Kurân-ı kerim, son ilâhî kitaptır. Kurân-ı kerimin gönderilmesinden sonra, diğer bütün ilâhî kitapların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. Cebrâil aleyhisselâm, Kurân-ı kerimi, Muhammed aleyhisselâma 23 senede getirmiştir. Kurân-ı kerim, 114 sure, 6236 ayettir. Bu rakamın bazı kitaplarda değişik yazılması, bir uzun ayetin birkaç ayet sayılmasındandır. Çünkü, Kurân-ı kerim indirildiğinden beri hiçbir değişikliğe uğramamış, bundan sonra da uğramayacaktır. Kurân-ı kerim, Allah kelamıdır. Böyle bir kitabın insanlar tarafından yapılması mümkün değildir. Bir ayeti gibi bile söylemek mümkün olamamıştır.

Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” ahirete teşriflerinden sonra, I. halifesi olan hazret-i Ebû Bekr-i Sıddık “radıyallâhu anh”, Kurân-ı kerimin ayetlerini bir araya toplattı. Böylece bir (Mushaf) meydana geldi. Eshâb-ı kiramın hepsi, bu mushafın Allah kelamı olduğunu söz birliği ile bildirdiler. III. halife Osman “radıyallâhu anh”, bu mushaftan 6 tane daha yazdırdı. Bazı vilayetlere gönderdi.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment