Sual: Mevdudi’nin İslamda İhya Hareketleri kitabını tavsiye eder misiniz?

Cevap: Mevdudi, İslamda İhya Hareketleri kitabının 1. baskısında, İslam dinine ve Ehl-i sünnet âlimlerine iftiralar yaptı. Pakistandaki doğru imanlı müslümanlar, kendilerini savunmaya başladılar. Onun iftiralarını, sapık düşüncelerini vesikalarla reddettiler. Bu haklı cevaplar karşısında şaşkına dönen Mevdudi, kitabına çeki düzen vermek zorunda kaldı. Yazılarının bir kısmını değiştirerek, bir kısmını da cahilce tevillere kalkışarak yeniden bastırdı. Yiğitliğine leke sürdürmemek için, (Yanlış anlaşılan yerleri tekrar gözden geçirip, kalp kırıcı tenkidleri önlemeye çalıştım) önsözünü de kitabının başına koydu. Fakat, bu kitabında da, Ehl-i sünnet âlimlerine müslümanlar tarafından sunulmuş olan (imam, Huccetül-İslam, Kutubül-arifin, Şeyhul-İslam) gibi saygı kelimelerine dil uzatmaktan, Ehl-i sünnet âlimlerini bu yüksek derecelere lâyık görmediğini açığa vurmaktan vazgeçmedi. Fakat kendisi, Ehl-i sünnetten ayrılmış olan, doğru yoldan sapıtmış olduğu vesikalarla ortaya çıkarılmış bulunan ibni Teymiye’yi ve Abduh’u överken isimlerinin başına İmam, Üstad kelimelerini yazmaktan geri kalmamıştır. Ehl-i sünnet âlimleri için çok gördüğü saygı kelimelerini, bunlara bol bol ihsan etmektedir. Kimlere hangi saygı kelimelerinin kullanılabileceği İbni Abidin, 5. cilt, 480. sayfasında geniş bildirilmektedir.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel Kitaplar Meâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir? Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir Duâ Seyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler