Bayılıncaya Kadar İşkence

Müşrikler işkencede kadın-erkek gözetmezlerdi. İlk müslümanlardan olan ve kimsesi bulunmayan Zinnîre Hâtûn da bir köle idi. Müslüman olduğunu öğrenen müşrikler, ona da işkence yapmaktan hiç çekinmediler. Zinnîre Hâtûn, Lât ve Uzzâ putlarına tapması için zorlanır, boğazı sıkılır, nefes alamayıp bayılıncaya kadar işkence yapılırdı. Buna rağmen dîninden asla dönmez, onların dediklerini tutmazdı. Bilhassa Ebû Cehl pek…

Eşariliğin Kader İnancı

Sual: Eş’ariliğin kader hususundaki ictihadı, Cebriye ile aynı olduğuna göre, neden ehl-i bidat sayılmıyor? Cevap: Eş’ariyye ile Cebriyye’nin kader inancı birbirine yakındır; ancak aynı değildir. Cebriyye, insanın hiç iradesi olmadığını, tamamen ilahî iradeye tâbi olduğunu, bundan dolayı da mes’ul tutulmayacağını söyler. Eğer Allahü teâlânın bu isyan ve küfrden râzı olduğunu, bunun için azap yapmayacağını söylerse,…

Peygamberler Meleklerden Üstün Müdür?

Sual: Peygamberler, meleklerden üstün müdür? Cevap: Ehl-i sünnet ulemâsının çoğuna göre, insanların yükseği, meleklerin yükseğinden daha üstündür. Çünki insanlar, şeytan ve nefsleri ile savaşmakta; ihtiyaçları olduğu hâlde yükselmektedir. Melekler ise zaten yüksek yaratılmışlardır. Melekler, tesbîh, takdîs ediyorsa da, buna cihadı da katmak, insanların yükseklerine mahsustur. Nisâ sûresi 94. âyetinde meâlen, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din…

Gıyabi Cenaze Namazı Caiz Mi?

Sual: Yurt dışında ölmüş bir Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılmak caiz midir? Cevap: Cenaze namazının sıhhati için aranan şartlardan biri de, meyyitin vücudunun yarıdan fazlasının mevcut ve imamın önünde olması lazımdır. Böyle olmayan cenazenin namazı kılınmaz. Cenaze namazı kılınmış bir meyyit için, meyyit mevcut olsa bile tekrar cenaze namazı kılmak mekruhtur. Ancak velisi veya sultan…

Kerahat Vakitleri Nelerdir?

Sual: İkindi namazının farzından sonra tilâvet secdesi yapılabilir mi? Cevap: 2 çeşit kerahat vakti vardır: Bunlardan birincisi; güneşin doğduğu, en tepede olduğu ve battığı zamanlardır. Güneşe tapınanlara benzememek için bu vakitlerde hiç namaz kılınmaz. Bundan o vakitte hazırlanan cenazenin namazı, o vakitte okunan secde âyetinin secdesi, o günün ikindi farzı, nafile namaz ve o vakte…

Ehli Beyt Ve Eshabı Sevmek

Allahü teâlâya hamd olsun! Resûlullaha salât ve selam olsun! Onun temiz Ehl-i beytine ve âdil, sâdık, mücahit Ashâbının her birine, hayırlı dualar olsun! Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan 72 fırkadakilerin, imanları bozuk olduğu için, Cehenneme gideceklerini, geri kalan bir fırkadakilerin iman sebebi ile Cehenneme girmiyeceklerini bildirdi. Bu 72 fırkanın en…

Kabrin Veya Ölünün Taşınması Caiz Mi?

Sual: Kabrin veya ölünün nakledilmesinin hükmü nedir? Cevap: İbni Âbidîn hazretleri cenâze bahsinin sonunda der ki: Definden evvel cenazeyi başka yere nakletmek bazılarına göre mutlak surette caizdir. Bir takımları sefer müddetinde aşağı bir yere nakledilebileceğini söylemiştir. İmam Muhammed bunu bir veya iki mil diye kayıtlamıştır. Çünki bir yerin kabristanı çok defa bu mesafeye ulaşır. Onun…

Mezar Taşında Motif Caiz Mi?

Sual: Osmanlıların yaptığı gibi mezar taşlarında motiflerin ve desenlerin bulunmasının câiz olmadığını işittim. Osmanlı yaptıysa bir bildiği vardır diye düşündüm. Bunun aslı var mıdır? Cevap: İbni Âbidin hazretleri buyuruyor ki: “Kabrin başına eseri kaybolmasın ve tahkir edilmesin diye taş dikip hâcet olursa yazı yazmakta beis yoktur. Bunda amelî icma vardır. Şarktan garba kadar bütün müslüman…

İntihar Edenin Cenaze Namazı Kılınır Mı?

Sual: İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? Cevap: Dürrü’l-Muhtâr kitabında diyor ki: “Kendini öldüren kimse, bu işi kasten bile yapsa, yıkanır ve namazı kılınır. Bununla fetva verilir. Velev ki, günahı, başkasını öldürmekten daha büyük olsun”. Nitekim Peygamber efendimiz aleyhiselâm buyurdu ki: “Üç şey sünnettendir: Her imamın arkasında namaz kılmak ki, namazın sevâbı sana, vebâli onadır.…

Cenazeyi Yakmak Caiz Mi?

Sual: Amerika’da yaşayan uzak bir akrabamız orada vefat etti. Oğlu yakılacağını bildirmiş. Kendisine neden yakılmaması gerektiğini ve yapılması icab edenleri nasıl bildirebiliriz? Cevap: Kur’an-ı kerimde Mâide suresinin 27-32 âyetlerinde anlatıldığına göre, Hazret-i Âdem’in oğlu Kâbil, kardeşi Hâbil’i öldürdü. O zamana kadar hiç ölüm hâdisesi olmadığı için cesedi ne yapacağını bilemedi. Allahu teala, kardeşinin cesedini nasıl…