Sual: Bir müslümanın ahiret inancı nasıl olmalıdır? Öldükten sonraki hayat nasıldır?

Cevap: Ahiret gününe inanmak imanın şartlarındandır. Bu zamanın başlangıcı, insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği içindir. Yahut dünyadan sonra geldiği içindir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat, Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” birçok alametlerini haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek. İsa aleyhisselâm gökten Şama inecek. Deccal çıkacak. Yecüc ve Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemenden ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve Ay kararacak… gibi.

Kabir suali vardır. Kabirde, Münker ve Nekir meleklerine cevap olarak şunları ezberlemelidir ve çocuklara da ezberletmelidir: (Rabbim Allahü teâlâ, Peygamberim Muhammed aleyhisselâm, dinim İslam dini, kitabım Kurân-ı kerim, kıblem Kabe-i şerif, itikatta mezhebim Ehl-i sünnet vel-cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Âzam Ebû Hanîfe mezhebi). Kıyamet günü herkes dirilecek. Mahşer yerinde toplanacak. Salihlerin amel defterleri sağından, kötülerin arka veya sol tarafından verilecek. Şirkten, küfürden başka her günahı, Allahü teâlâ dilerse affedecek, dilerse küçük günah için de azap edecektir.

Amellerin tartılması için (Mîzan) vardır. (Sırat köprüsü), Allahü teâlânın emri ile Cehennem üzerine kurulur. Muhammed Mustafa “sallallâhü aleyhi ve sellem” efendimize mahsus olan (Kevser havuzu) vardır.

(Şefaat) haktır. Tövbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için Peygamberler, Veliler, salihler, alimler, melekler, şehitler ve Allahü teâlânın izin verdikleri şefaat edecek ve kabul edilecektir.

(Cennet ve Cehennem) şimdi vardır. Cennet, 7 kat göklerin üstündedir. Cehennem, her şeyin altındadır. Cennetin 8 kapısı vardır. Her kapıdan bir Cennete girilir. Cehennem yedi tabakadır. Birinci tabakadan yedinci tabakaya doğru azaplar şiddetlenir.

Sual: Kabir hayatında his var mıdır?

Cevap: İnsan için 3 türlü hayat vardır: Dünya, kabir, ahiret hayatı. Dünyada, beden ruh ile birliktedir. İnsana hayat, canlılık veren ruhtur. Ruh bedenden ayrılınca, insan ölür. Beden mezarda çürüyüp, toprak olunca veya yanıp kül olunca, yahut yırtıcı hayvan yiyip yok olunca, ruh yok olmaz. Kabir hayatı başlar. Kabir hayatında his vardır, hareket yoktur. Kıyamette bir beden yaratılıp, ruh ile bu beden birlikte Cennette veya Cehennemde sonsuz yaşarlar.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment