Sual : Medd-i lin ne demektir ?

Cevab : Kolaylık ve yumuşaklıkla çekilen (uzatılan) lisana ağır gelmeden kolayca çıkan yumuşak med demektir.

Sual :  Harf-i lîn (lîn harfi) neye denir, ve kaç tanedir?

Cevab : Harf-i lîn, kendileri sakin ve makablileri meftuh olan vav ile ya harflerine denir ve ikidir.

Sual : Medd-i lîn ne zaman olur?

Cevab : Bir kelimede harf-i linden biri bulunup ondan sonra gelen sebeb-i med, sükûn-i lâzım veya sükûn-i ârız olursa, medd-i lîn olur.

Sual : Medd-i lîne misal getirebilir misin?

Cevab : Getiririm:

 عَلَيْهْ (عَلَيْهِ) * وَالصَّيْفْ (وَالصَّيْفِ) * مِنْ خَوْفْ (مِنْ خَوْفٍ)

Sual : Medd-i lînin hükmü nedir?

Cevab : Medd-i linin (Tecvîd hükmü) câizdir. Zira kırâat imamları arasında muhtelefün fih’dir. (Bazıları az, bazıları fazla medd ettiler).

Sual : Medd-i lîn ne kadar uzatılır?

Cevab : Medd-i lin harflerinden sonra sükûn-i lâzım olursa iki vecih câiz olur. Tûl (dört elif uzatmak).

  كهيمص * حم عسق

Kavl-i şeriflerinde bulunan ayın lâfızları gibi. Bu ayınlar daima medd-i lîn olurlar. Çünkü bunların sükûnları sükûn-i lâzımdır.

Medd-i lîn harflerinden sonra gelen sükûn-i ârız ise, o zaman medd-i ârızın (Tecvîd) hükümleri gibidir. Yani, bir veya iki veyahut dört elif miktarı uzatmak câiz olduğu gibi kelimelerde durulmaz geçilirse, son harf harekesine göre okunur. Medd-i lîn, Medd-i lîn olmaktan çıkar. Yukarıdaki aleyhi, va’s-sayfi misallerinde bu görülmektedir.

Sual : Medd-i lînde her zaman revm ve işmâm câiz midir?

Cevab : Hayır, câiz değildir. Kelimenin sonundaki kutbu cedin  harflerinden birisi ise câiz değildir.

Misal:

  بِالْغَيْبِ

Kelimesi ve benzerleri gibi.

Tavsiye Yazı –> Hatim okumanın sevabı nedir?

Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye Kitabını Okumak İçin Tıklayınız.

Benzer Suallerin Cevapları İçin Tıklayınız.

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment