Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 5

¥ “Sana gelen her iyilik, Allahü tealadandır. Sana gelen her çirkinlik de, kendindendir [nefsindendir]” ayetinde murad, seyiatın menşeidir. 6/227. (6. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 3. cilt 227. mektup) ¥ Allahü tealanın indirdiği her ayet-i kerimenin bir zahiri ve bir batını vardır ve herbir harfin bir hududu vardır. Ve herbir hududun da bir manası vardır. 5/67.…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 4

¥ Hacatın kazası [isteklerin yerine gelmesi] ve müşkilatın küşayişi [zorlukların açılması] için, (La havle ve la kuvvete illa billah) kelimesini 500 kere okuyalar. Ve evvelinde ve ahırınde en az yüz kere salat eyleyeler. (Bu imam-ı Rabbani radıyallahü anh’ın hatm-i haceganıdır.) 5/33. (5. cilt yani Mektubat- Ma’sumiyye 2. cilt 33. mektup) ¥ Hakimlerden ve gayrilerden görülen…

16. Mektup

Muhammed Mâ’sûm “rahmetullâhi aleyh” Mektûbât kitabının 3. cildinin 16. mektubunda, Nasir hanın oğlu Muhammed Sâdık’a buyuruyor ki: Bugünlerde, bazı acayip haberler işitiyoruz. Bilen, bilmeyen (vahdet-i vücûd) mârifetini dillerine dolamış, (her şey Odur) diyorlar. (Allah ismi, kainatı yani bütün varlıkların toplâminı bildiren bir kelimedir. Mesela, Zeyd ismi, bir insanın her parçasını bildirmektedir. Bununla beraber, her parçanın…

252. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 252. mektubudur. Veliden her an yayılan feyiz, nur, herkese istidadı kadar gelir. İstidad, Ehl-i sünnet itikadında olmak, bidatlardan sakınmak ve ahkâm-ı İslamiyeye uymaktır. İstidadı çok olana çok feyiz gelir.…

168. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 168. mektubudur. Allahü teâlânın feyiz göndermesinde, kesinti, durmak yoktur. Feyizleri, bereketleri, nurları, devamlı olarak göndermektedir. [Maddi hayat için lazım olan kudreti, enerjiyi, güneşten gönderiyor. Manevi hayata lazım olan feyizleri,…

156. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 156. mektubudur. Yazıklar olsun, ömür geçti. Bir hayırlı iş yapmadım. Dünyanın vefasız, yalancı olduğu, şimdi anlaşıldı. Hayatı, hayal oldu. Fitneleri, dertleri bitmedi. Ahbap, arkadaşlar, öldüler, gittiler. Bu halleri görüp…

154. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 154. mektubudur. Allahü teâlâ, yüksek derecelere kavuştursun! Bunun için, parlak dine uymak, Muhammed aleyhisselâmın yolunda bulunmak lazımdır. Bu yolu gösteren üstadı sevmeli, ona tabi olmalıdır. Elem, derd geldiği zamanlarda…

153. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 153. mektubudur. Ezelde takdir edilmiş olan şey, elbet vaki olacaktır. Rad sûresi 40. âyetinde meâlen, (Her vakit için, bir hüküm vardır) buyuruldu. Hak teâlâyı aramaya devam ediniz! Kokusunu duyduğunuz…

55. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 55. mektubudur. Âl-i İmrân sûresi 28. âyetinde meâlen, “Müminler müminlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz. Darülharbde, zaruret olunca, onlara dostluk göstermek caiz olur” buyuruldu. Tefsir-i…

34. Mektup

Bu Mektup büyük İslam alimi, II. bin senenin müceddidi İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârukî’nin oğlu Muhammed Mâ’sûm “rahime-hullahü teâlâ”nın, 3 cilt olan, fârisî (Mektûbât) kitabının III. cildinin 34. mektubudur. Büyüklerin yolundan ayrılmayınız! Talebeye ve misafirlere çok iyi hizmet ediniz! İslamiyete sıkı sarılınız! Resûlullahın sünnetine yapışınız! Bidatlerden sakınınız! Bidat sahipleri ile sohbet etmeyiniz. Onlardan kaçınız! Hadis-i şerifte,…