Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 5

¥ “Sana gelen her iyilik, Allahü tealadandır. Sana gelen her çirkinlik de, kendindendir [nefsindendir]” ayetinde murad, seyiatın menşeidir. 6/227. (6. cilt yani Mektubat-ı Ma’sumiyye 3. cilt 227. mektup) ¥ Allahü tealanın indirdiği her ayet-i kerimenin bir zahiri ve bir batını vardır ve herbir harfin bir hududu vardır. Ve herbir hududun da bir manası vardır. 5/67.…

Mektubat-ı Masumiyye’den Seçmeler 4

¥ Hacatın kazası [isteklerin yerine gelmesi] ve müşkilatın küşayişi [zorlukların açılması] için, (La havle ve la kuvvete illa billah) kelimesini 500 kere okuyalar. Ve evvelinde ve ahırınde en az yüz kere salat eyleyeler. (Bu imam-ı Rabbani radıyallahü anh’ın hatm-i haceganıdır.) 5/33. (5. cilt yani Mektubat- Ma’sumiyye 2. cilt 33. mektup) ¥ Hakimlerden ve gayrilerden görülen…

16. Mektup

Muhammed Mâ’sûm “rahmetullâhi aleyh” Mektûbât kitabının 3. cildinin 16. mektubunda, Nasir hanın oğlu Muhammed Sâdık’a buyuruyor ki: Bugünlerde, bazı acayip haberler işitiyoruz. Bilen, bilmeyen (vahdet-i vücûd) mârifetini dillerine dolamış, (her şey Odur) diyorlar. (Allah ismi, kainatı yani bütün varlıkların toplâminı bildiren bir kelimedir. Mesela, Zeyd ismi, bir insanın her parçasını bildirmektedir. Bununla beraber, her parçanın…

252. Mektup

Veliden her an yayılan feyiz, nur, herkese istidadı kadar gelir. İstidad, Ehl-i sünnet itikadında olmak, bidatlardan sakınmak ve ahkâm-ı İslamiyeye uymaktır. İstidadı çok olana çok feyiz gelir. Gelen feyizlerden, ihlası ve muhabbeti kadar feyiz alır. [Dört mezhep imamına ve bunların yetiştirdikleri, ictihad derecesindeki yüksek âlimlere Ehl-i sünnet alimi ve bu âlimlerin bildirdikleri iman bilgilerine Ehl-i…

168. Mektup

Allahü teâlânın feyiz göndermesinde, kesinti, durmak yoktur. Feyizleri, bereketleri, nurları, devamlı olarak göndermektedir. [Maddi hayat için lazım olan kudreti, enerjiyi, güneşten gönderiyor. Manevi hayata lazım olan feyizleri, Muhammed aleyhisselâmın mübarek kalbinden göndermektedir. Feyizler, Allah adamlarının kalplerine gelmekte, bunlardan yayılmaktadır. Bunların kafosforessan lpleri, hassası bulunan cisim gibidir.] Kalplerinden yayılan feyizler, her müslümana istidadı, kabiliyeti kadar gelir.…

156. Mektup

Yazıklar olsun, ömür geçti. Bir hayırlı iş yapmadım. Dünyanın vefasız, yalancı olduğu, şimdi anlaşıldı. Hayatı, hayal oldu. Fitneleri, dertleri bitmedi. Ahbap, arkadaşlar, öldüler, gittiler. Bu halleri görüp de, gafletten uyanmıyor, ibret almıyoruz. Pişman olmuyoruz. Tövbe etmiyoruz. Gaflet devam ediyor, günahlarımız artıyor. Allahü teâlâ, Tevbe sûresinin 127. âyetinde meâlen, (Görmiyorlar mı ki her sene, bir iki…

154. Mektup

Allahü teâlâ, yüksek derecelere kavuştursun! Bunun için, parlak dine uymak, Muhammed aleyhisselâmın yolunda bulunmak lazımdır. Bu yolu gösteren üstadı sevmeli, ona tabi olmalıdır. Elem, derd geldiği zamanlarda da, Allahü teâlânın irâdesine ve ezeldeki takdirine teslim ve razı olmalıyız! Mevtalara duâ , sadaka ve hayır yad ile imdad ediniz! Rahmetlinin feyizlerini, bereketlerini bekleyiniz! Kabrini ziyaret ederek,…

153. Mektup

Ezelde takdir edilmiş olan şey, elbet vaki olacaktır. Rad sûresi 40. âyetinde meâlen, (Her vakit için, bir hüküm vardır) buyuruldu. Hak teâlâyı aramaya devam ediniz! Kokusunu duyduğunuz yere koşunuz. Fırsat günleri ganimettir. Dünyaya iki kere gelmek yoktur. Yolumuzun esası sohbettir. Yanındaki ile uzaktaki müsavi olur mu? Veysel karani, Resûlullahı göremediği için, hiçbir sahabinin derecesine ulaşamadı.…

55. Mektup

Âli-i İmrân sûresi 28. âyetinde meâlen, (Müminler müminlerden başka, kâfirleri sevmesinler. Onları seven, Allahü teâlâyı sevmiş olmaz. Darülharbde, zaruret olunca, onlara dostluk göstermek caiz olur) buyuruldu. Tefsir-i kebir sahibi bu âyet-i kerimeyi güzel açıklamıştır. (Bu âyet, kâfirleri sevmeyi haram etti) demiştir. Âli-i İmrân sûresi 118. âyet-i kerimesi meâlen, (Ey müminler! Mümin olmayan kâfirlerle dost, arkadaş…

34. Mektup

Büyüklerin yolundan ayrılmayınız! Talebeye ve misafirlere çok iyi hizmet ediniz! İslamiyete sıkı sarılınız! Resûlullahın sünnetine yapışınız! Bidatlerden sakınınız! Bidat sahipleri ile sohbet etmeyiniz. Onlardan kaçınız! Hadis-i şerifte, (Bidat sahipleri, Cehennemde azap çekenlerin köpekleri olacaklardır) buyuruldu. Bu hadis-i şerifi unutmayınız! Büyüklerimizin yolunda bidat [değişiklik] yapmayınız! Bidat yapılmadıkça, büyüklerin feyizleri, bereketleri devam eder. Allahü teâlânın rızasını her…