İhlas Nasıl Elde Edilir?

Sual: İhlas nedir? Nasıl elde edilir? Cevap: İhlas; hâlis, temiz etmek, niyeti temizlemek, yalnız Allah için yapmaktır. Kendisine başka bir şeyin karışması düşünülen bir şeye, o başka şey karışmamış ise, buna hâlis denir. Böyle saf, karışıksız ve samimi işe ihlâs adı verilir. Meselâ sütün hâlis ve saf olması, kan, idrâr ve pislik gibi inekten çıkan…

İhramın Şartları Nelerdir?

Sual: İhram nedir? Hacda ihrama girmenin hükmü nedir? İhramın şartları nelerdir? Cevap: Hac ve umre yapmak için giyilen, yünlü pamuklu veya ketenden yapılmış dikişsiz, peştemal gibi, iki beyaz örtüye ihram denir. Biri belden aşağı, öteki omuzlara sarılır. İhrâm elbisesi giyen kimseye “muhrim” denir. İhrâm elbisesinin belden aşağı sarılan kısmına “îzâr”, omuzlara atılan kısmına “ridâ” ismi…

Kelam İlmi Nedir?

Sual: Kelam ilmi nedir? Tarihi serüveni nasıl olmuştur? Cevap: Din ilimlerinden îmân ve îtikat bilgilerini geniş olarak anlatan ilme Kelam ilmi denir. Kelâm lügâtte, ağızdan çıkan söze denir. Arapçada (Nahiv ilminde) kelâm, mânâ ifâde eden söz demektir. Kelâmın terim mânâsı ise, Kelime-i şehâdet ve buna bağlı olan îmânın altı şartını öğreten ve mahlûkatın, varlıkların mebde…

İslamiyette İnsan Hakları Nelerdir

Sual: “İnsan hakları” tabiri ne demektir? İslamiyette insan hakları nelerdir? Cevap: İnsan hakları; insanların, renk, ırk, dil farkı gözetmeden siyâsî (politik), iktisâdî (ekonomik), içtimâî (sosyal) haklarını korumak, garanti altına almak ve bu hakların kullanılmasını temin etmektir. İnsan, medenî yaşamak için yaratılmıştır. Medeniyet ise, tâmîr-i bilâd ve terfih-i ibâd’dır. Yâni beldeleri bayındır hâle getirmek, memleketleri kalkındırmak,…

İnsan Nedir?

Sual: İnsan nedir? Cevap: İnsanın kendi varlığı üstünde düşünmesi çok eskilere uzanır. Yeryüzünde doğumdan ölüme uzanan ömür çizgisi üzerinde diğer canlıların hepsinden üstün birçok özelliklerle mücehhez ve tanıdığı her şeyi kendi arzu ve istifadesine göre kullanarak bir ömür süren insanın kendi varlığının mâhiyeti, sınırları ve maksadını araştırması ilk çağlarda felsefenin belli başlı konularından olmuştur. Eski…

Dinimizin Cimriliğe Bakışı Nasıldır?

Sual: Cimrilik nedir? Dinimizin cimriliğe bakışı nasıldır? Cevap: Cimrilik; paraya, mala aşırı düşkünlük sebebiyle malı tutup dînin ve aklın bildirdiği yerde harcamamaktır. Cömertliğin zıttıdır. Cimrilik kötü huylardan olup, cimri kimse, dünyâda ve âhirette kötülenir. Kötü huylar kalbi ve rûhu hasta eder. Hastalığın artması, kalbin rûhun ölmesine sebeb olur. Cimriliğin sebebi, uzun yaşama arzusu ve aşırı…

Cömertliğin Faziletleri Nelerdir?

Sual: Cömertlik nedir? Faziletleri nelerdir? Cevap: Cömertlik, güzel huylardan biridir. El açıklığı, malı, parayı hayırlı yerlere dağıtmaktan lezzet almak, İslâmiyetin emrettiği yerlere seve seve vermektir. Cimriliğin zıttıdır. Cömertliğe Arapça “cûd” ve “sehâvet” denir. Cömertlik iyi huyların en yükseklerindendir. Âyet-i kerîmelerde ve hadîs-i şerîflerde övülmüştür. Cömertlikten birçok güzel huylar doğar. Bunlardan sekizi meşhurdur: 1) Kerem; herkese…

Kültür Emperyalizmi Nedir?

Sual: Kültür emperyalizmi nedir? Dünyada nasıl tatbik edilmektedir? Bundan korunmak için neler yapılmalıdır? Cevap: Emperyalizm, son yıllarda diğer çeşitlerinin yanısıra kültür emperyalizmi şeklinde de tatbik edilir oldu. Bu emperyalizm çeşidinde milletlerin din, inanç, örf, âdet, gelenek, görenek, dil, zevk, sanat ve ahlâk gibi üst değerleri hedef alınmaktadır. Kültür emperyalizminin tatbik edildiği milletler yavaş yavaş ve…

Din bir İdeoloji Midir?

Sual: İdeoloji nedir? Din de bir ideoloji midir? Cevap: İdeoloji, tasavvurlar, fikirler sistemidir. Bir toplumun yapısını ve işleyişini içine alan kısaca siyâsî veya içtimâî (sosyal) bir doktrin meydana getiren görüş ve düşünce sistemine denir. Belli bir siyâsetle pratik bir hareket programını içine alan düşünce ve inanç sistemi, diye de târif edilir. İdeoloji, kitleleri toplayıp onlara…

İlmihal Nedir? Niçin Okunmalıdır?

Sual: İlmihal Nedir? Niçin okunmalıdır? Cevap: Bilindiği üzere İslam dininin temel kaynakları Arapçadır. Arapça, Kuran-ı Kerim’in, hadis-i şeriflerin, kadim ulemanın kitaplarının ve daha nice İslam külliyatının lisanıdır. Fakat Allahu teala, İslamiyetin sadece bu lisanı bilenler arasında değil, “Tebliğ ve Cihad emri” ile bütün dünyaya yayılmasını murad etmiştir. Bu mühim emir sayesinde pek çok millet İslamiyetle…