Yüksek Mertebelere Erişme

123 – Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem” buyurdu ki (Bir kişi geldi, Lokman hakim hazretlerine sordu: – Ya Lokman! Sen bu mertebeye nasıl eriştin? Lokman hazretleri buyurdu ki: Ben bu mertebeye 3 şeyle eriştim: 1- Emaneti yerine vermekle, 2- Doğru söylemekle. 3- Malayaniyi  [yani faydasız sözü] terketmekle.)  124 – Müminûn sûresinin 8. âyetinde meâlen, (Emanetleri…

Siyonistlerin Hedefi Nedir?

Sual: Siyonizm nedir? Siyonistlerin gayesi nedir? Cevap: Filistin dışındaki bütün Yahûdîleri “arz-ı mev’ûd” (vâd edilmiş toprak)ta, yâni Filistin’de toplamak ve sonra da hazret-i Süleyman’ın mâbedini, Siyon Dağına yeniden inşâ etmek, Yahûdîleri bütün insanlığa üstün kılmak idealine Siyonizm denir. Mûsâ aleyhisselâm Mısır’dan çıkıp, Kızıldeniz’i geçtikten sonra Tur Dağının bulunduğu Sînâ Çölüne (Tih Sahrasına) gelerek Yahûdîlerle 40…

İslam Hukukunda “Sünnet” Neye Denir?

Sual: İslam hukukunda Sünnet neye denir? Kaç çeşit sünnet vardır? Cevap: Din bilgilerinde senet, kaynak olan 4 delilden biridir. Sünnet lügatta yol, kânun, âdet mânâlarına gelir. Dînî terim olarak sünnet kelimesinin dînimizde 3 mânâsı vardır: Kitab ve sünnet birlikte söylenince, kitap Kur’ân-ı kerîm, sünnet de hadîs-i şerîfler demektir. Farz ve sünnet denilince, farz Allahü teâlânın…

Sıffin Vakası’nın Sebebi Neydi?

Sual: İslam tarihinde meydana gelen Sıffin Vakası nedir? Nasıl gerçekleşmiştir? Sebebi nedir? Cevap: Hazret-i Ali’ye tâbi olanlar ile hazret-i Muâviye’ye uyanlar arasında ictihad ayrılığı sebebiyle 657 (H.36) senesinde Sıffîn denilen yerde meydana gelen vak’adır 656 (H.36) da meydana gelen Cemel Vak’asından sonra Basra’dan Kûfe’ye dönen hazret-i Ali, Şam’da bulunan hazret-i Muâviye’ye elçi göndererek, Müslümanların birliği…

Simya İle Uğraşmak Caiz Mi?

Sual: Simya ilmi nedir? Simya ile uğraşmak caiz midir? Cevap: Topraktan gümüş ve altın yapmayı gâye edinen bir büyü çeşididir. İbrânice’de “sim ye” şeklinde ve Allah’ın ismi mânâsında olan bu kelime, Arapça’ya simyâ olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir. Sihir yapanların, yâni büyücülerin kullandığı terkipleri, maddeleri, yağları ve sıvıları bildiren bir ilim dalıdır.…

“Beni İsrail” Kimlerdir?

Sual: Kur’an-ı Kerimde geçen Beni İsrail kimlerdir? Cevap: Bir ismi de İsrâil olan Yâkûb aleyhisselâmın neslinden gelenlere verilen addır. Yâkûb aleyhisselâmın oğlu hazret-i Yûsuf Mısır’da vezir olunca babası ve yakınlarını Mısır’a getirtti. Zamanla çoğaldılar. Ancak daha sonra Mısır’ın yerli halkı olan Kıptîlerden zulüm ve hakâret görmeye başladılar. Nihâyet Allahü teâlâ onlara Mûsâ aleyhisselâmı peygamber olarak…

Aforoz Nedir? Nasıl Olur?

Sual: Aforoz nedir? Hangi dinlerde vardır? Nasıl olur? Cevap: Hristiyanlık ve Yahudilikte dine karşı suç işleyen kimselere yetkili dini şahsiyetler veya meclisler tarafından verilen, dinden ve topluluklarından atma cezasına aforoz denir. Topluluktan çıkarma cezasına bütün eski dünya kavimlerinde rastlanmaktadır. Yahudiliğin ilk dönemlerinde ahdi bozan ve ahd kanunlarını çiğneyenler, Allah’ın lanetiyle cezalandırılmışlardı. Topluluktan ve sosyal bütün…

Haya Nedir? Nasıl Haya Sahibi Olunur?

Sual: Haya nedir? Nasıl haya sahibi olunur? Cevap: Sâdece insana mahsûs olan utanma duygusudur. Allahü teâlânın râzı olmadığı çirkin şeyleri yapmaktan sakınma, başkalarının kötülemelerinden korkma, kötü iş yapınca utanmadır Dinde hayâ; Allah korkusu sebebiyle günâh işlemekten kaçınmak demektir. İslâm dîninde hayâ sâhibi olmak üzerinde önemle durulmuştur. Tam bir hayâ sâhibi olmak için Allah’a inanmak, O’nun…

Hayır Yapmanın Sevabı

108 – Bil ki her kim bir fakire, onun gönlünün dilediği şeyi yedirse, Hak teâlâ hazretleri, o kimseye Cennet-i a’lâda bin derece verir ve Cennette kendisine birçok nimetler ihsan eder. 109 – Fakirlere tasadduk etmeyi unutma! Ehline ve çoluk çocuğuna ve akrabana verdiğin şeyler de, sadaka yerine geçecekler. Ebû Emamenin “radıyallahü teâlâ anh”, Resûlullahtan “sallallâhü…

Cami Adabı Bahsi

23 – (Dürer) de diyor ki (Hayzlı ve cünüp olanın camiye girmesi haramdır. Abdestsiz olanın girmesi mekruhtur.) Camiye evvela sağ ayağın ile gir! Şu duâyı oku: “İlâhî bize rahmet kapısını aç”  içeri gir. İçerde şayet adam varsa, selam ver, adam yoksa, yine şu şekilde selam ver:  (Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn) ve 3 kere, (Sübhânellahi…