MENAKIB-I ÇİHÂR YÂR-İ GÜZÎN  (Seyyid Eyüb bin Sıddık)

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 Bütün hamd ve senâlar, sağlam dinin esasının dört duvarını, Seyyidil mürselinin dört halifesi ile sağlam ve kuvvetli kılan Allahü teâlâya mahsustur. Bu dört halifenin her biri, Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” tebliğ ettiği dinin birer rüknüdür. Ömrü Onların sevgisi ile geçirmemek uygun değildir. Onların sevgisi olmadan, kurtuluş mümkün değildir. İslam dininde gayretli ve sünnet-i seniyeye bağlı olan yakîn sahibi din kardeşlerimiz açıkça bilirler ki bu zamanda yazılacak ve öğrenilecek en mühim şey, Hulefâ-i râşidînin, yani Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmın dört büyük halifesinin güzel menkıbelerinin beyanıdır. O hidayet imamlarının üstün makamlarını açıklamaktır “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în”. Böylece, dostların kalplerine safa, gözlerine sürme ve cila olup düşmanların kalplerine cefa ve kötü gözlere bela dikeni olur. Allahü teâlânın lütfu, sevdiklerine gölgelik ve yardım olsun. Onun lütf gölgesinde mihnet görmesinler. Düşmanların başından kılınç, boyunlarından ip eksik olmasın. Bu abd-i âsî, istedi ki O din sarayının mimarı, yakîn meydanının en büyüklerinin faziletlerinden bir damla ile susuz aşıkları suya kandırsın, güneş gibi kemallerinden sâdıkların gönüllerini aydınlatsın. Allahü teâlâdan yardım dileyerek ve La havle ve la kuvvete illa billah ve la mabuda illa iyyâhu [ondan başkasına ibadet etmeyiz] diyerek başlıyoruz.

Resûlü gören mümine,
(Sahabi) adı verildi.

Hepsini bildirmek için,
Ashâb-ı kirâm
denildi.

Peygamberi seven her kalp,
nurla dolardı bir anda,

Ona sahabi olanlar,
meth olundular Kuranda.

Hepsi Resûlullah için,
malını, canını verdi.

Sulhta ilim yayarlardı,
harpte ise kükrerdi.

Hadis-i şerifte Ashâb,
benzetildi yıldızlara.

Herhangi birine uyan,
erer ışıklı yollara.

Ashâbı, çok sevişirdi,
birbirini överdi.

Sonra gelen müslümanlar,
hepsi böyle söylerdi.

Kuranı ve hadisleri,
Onlar bildirdi bizlere.

Kalplerin temizliği,
güven verdi zihinlere.

Söğülse bunlardan biri,
yaralanır İslam dini.

Sahabiyi kötüliyen,
çürütmek ister Kur’ân-ı Kerîmi.

Hakiki müslüman isen,
saygı göster her birine,

Önce salât, selam eyle,
Resûlün Ehl-i beytine!

1. BAB

I. halife emir-ül müminin hazret-i Ebû Bekr-i Sıddıkın “radıyallahü teâlâ anh” menakıbı hakkındadır. https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/hazreti-ebu-bekirin-menakibi/

 

2. BAB

II. Halife Emir-ül müminin Ömer-ül-Fârukun “radıyallahü teâlâ anh” menakıbı hakkındadır. https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/hazreti-omerin-menakibi/

 

3. BAB

Ebû Bekr-i Sıddık ve Ömer-ül Fâruk’un “radıyallahü teâlâ anhüma” menakıbı: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/hazreti-ebu-bekir-ve-hazreti-omerin-menakibi/

 

4. BAB

Üçüncü halife emir-ül müminin Osman-ı Zinnureyn “radıyallahü teâlâ anh” menakıbı hakkındadır: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/hazreti-osmanin-menakibi/

 

5. BAB

Ebû Bekr, Ömer ve Osman “radıyallâhu anhüm” Menakıbı: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/ilk-3-halifenin-menakibi/

 

6. BAB

Dördüncü Halife emir-ül müminin Esedillahi Galip Ali ibni Ebû Talibin “radıyallahü teâlâ anh” Menakıbı hakkındadır: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/hazreti-alinin-menakibi/

 

7. BAB

Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Ali “radıyallahü teâlâ anhüm” Menakıbı: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/4-halifenin-menakibi/

 

8. BAB

Ebû Bekr-i Sıddık ile Ali bin Ebû Talibin “radıyallâhu anhüma” Münazarası: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/hazreti-ebu-bekir-ve-hazreti-alinin-munazarasi/

 

 9. BAB

Aşere-i Mübeşşerenin Menakıbı https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/asere-i-mubesserenin-menakibi/

 

10. BAB

Resûlullahın “sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem” Ehl-i Beytinin Menakıbı: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/ehli-beytin-menakibi/

 

11. BAB

Ashâb-ı Kiramın “Rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” Menakıbı: https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/ashab-i-kiramin-menakibi/

 

12. BAB

Bu ümmetin üstünlükleri https://dinisualler.com/dort-buyuk-halifenin-menkibeleri/bu-ummetin-ustunlukleri-nelerdir/

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler