ALLAHÜ TEÂLÂ VARDIR VE BİRDİR, ONDAN BAŞKA BÜTÜN VARLIKLAR YOK İDİ, YİNE YOK OLACAKLARDIR

Tavsiye yazı: Alem kadim midir?

 

İlim olmazsa, din, sıyrılıp kalkar aradan,
öyleyse, cehalet denilen, yüz karasından,
kurtulmaya çalışmalı, baştan başa millet,
kâfi değil mi yoksa, bu son dersi felaket?
Bu felaket dersi, neye mal oldu, düşünsen,
beynin eriyip, yaş gibi, damlardı gözünden.
Son olaylar, ne demektir, bilsen ne demektir:
Gelmezse eğer, kendine millet, gidecektir.
Zira, yeni bir sarsıntıya pek dayanılmaz,
zira, bu sefer, uyku ölümdür uyanılmaz.
Ahlakı düzeltip, fenne çok çalışmak lazım,
dine bağlı, atomla silahlı er olmak lazım!
Din bilgisi, harp gücü, ileri olmak gerek,
ikisidir ancak, millete huzur verecek.

MÜSLİMANLIK VE HRİSTİYANLIK ÖNSÖZ

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberi Muhammed aleyhisselâma ve Onun Âline ve Ashâbının hepsine bizlerden hayırlı duâlar olsun!

Allahü teâlâ, canlıları, cansızları, her şeyi yoktan var etti. Yaratıcı yalnız Odur. İnsanlara çok acıdığı için, onların dünyada iken ve öldükten sonra, mesut olmalarına, yani rahat etmelerine, huzur ile tatlı yaşamaları için lazım olan her şeyi yaratıp, göndermektedir. Bu şeylere (Nimet) denir. Bitmez tükenmez nimetlerinin en büyüğü, en kıymetlisi olarak, saadete kavuşturan doğru yolu ve azaplara, sıkıntılara, acı çekmeye sebep olan bozuk yolu birbirinden ayırmıştır. Hep iyilik yapmayı, çalışmayı, her şeye yararlı olmayı emretmiştir. İnsanları, öldükten sonra tekrar dirilterek, hepsini hesaba çekeceğini, îman edip, iyilik etmiş olanların Cennetlerde lezzetler içinde sonsuz yaşayacaklarını ve Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bildirdiklerine inanmayanların Cehennemde sonsuz azaplar, acılar içinde kalacaklarını haber vermiştir. İşte, bu kitabı yazmaya, O yüce Allah’ın ismini anarak, Onun yardımına güvenerek başlıyoruz. İnsanlara saadet, huzur yolunu bildirmek için vasıta, haberci olarak seçmiş olduğu, Peygamber denilen üstün insanlara ve bunların en üstünü olan, son peygamber Muhammed aleyhisselâma şükranlarımızı, sevgilerimizi duyurmayı da kendimize şerefli bir vazife görüyoruz.

Dünyada mevcûd dinlerin en yenisi ve en mükemmeli olan İslam dini, çok insani ve çok mantıki esaslara dayanır. Bu kısımda teferruata girişmeden, İslam dininin esaslarından bahs edilmiş ve diğer dinlerle mukayesesi yapılmıştır. İslam dininin muarızları tarafından yapılan tenkidlere cevaplar verilmiş ve iyi bir müslüman olmak için icap eden hususlar mümkün olduğu kadar kısa ve açık olarak izah edilmiştir.

Câhil bir insan iyi bir müslüman olamaz. Halbuki İslam dininin esaslarını öğrendikten sonra, ona bir insanın bütün kalbi ile bağlanmamasına imkan yoktur. Bu kısmı okuduktan sonra, siz de, İslam dininin ne yüksek, ne kudsi ve ne mantıki ve kusursuz bir din olduğunu daha iyi anlayacak, dünya ve ahirette selamet ve huzura kavuşmak için can ve gönülden ona sarılacaksınız.

Oldu Ashâb, sabikunessabikun,
ümmet için, oldu onlar, rehnümun.
Can fedâ kılmıştı, bunlar ibtida,
hepsinin oldu makâmı, münteha.
Feyiz-ü hâli bunlara verdi Huda,
onlara etti ümmet iktida.
Pertev-i nur-i hidayet, cam-ı aşk,
her birinden zâhir oldu, hâl-i aşk.
Hem İslamiyet, hem tarîk-ı mârifet,
ehl-i İslam buldular çok menfaat.
Yoktur tafsile lüzum-u ihtiyaç,
can-u dil derdine kıldılar ilaç.
Sefer yaptı mülk-i Ruma hem Ashâb,
oldu, Rum ehli, tamam, ehl-i necat.
Ya Rab! gece gün, budur senden dilek,
lutfet! kalalım Ashâb yolunda hep!
“Rıdvânullahi aleyhim ecma’în”

ALLAHÜ TEÂLÂNIN VARLIĞINA İNANMAK

 

PEYGAMBERLER, DİNLER, KİTABLAR

İnsan Kendi Başına Doğru Yolu Bulabilir Mi?

Şimdi dinlerden bahsedelim. Bugün dünya yüzünde Allahü teâlânın varlığını bildiren 3 semavi din vardır:

 

1 — YAHUDİ DİNİ: 

 

2 — HRİSTİYANLIK DİNİ:

 

 3 — İSLAM DİNİ:

 

Şimdi, İslam dinini tenkid edenlere, onda kusur arayanlara gelince, bu gibilerin en çok üzerinde durduğu hususlar şunlardır:

 

1 — Çok kadınla Evlilik Sadece İslam Dininde mi Var?

2 —  İslamiyet kaba kuvvet ile mi yayıldı?

3 — İslamiyette Hırsızın Elinin Kesilmesi Zulüm Değil Midir?

4 — İslam dini insanları tembelliğe mi sevk eder?

Cevap —> İslamiyet Bilime Karşı mı?

 

HAKİKİ BİR MÜSLİMAN OLMANIN ŞARTLARI

 

En Çok Okunan Yazılar

Tavsiye Ettiğimiz Temel KitaplarMeâl Okumak Câiz Midir? Ehl-i Sünnet İtikadı Nedir? Ehl-i Sünnet Olmanın Şartları Nelerdir?Her Gün Okunması Gereken Çok Mühim Bir DuâSeyyid Abdülhakîm Arvâsî Hazretleri ve Tasavvuf Terbiyesi Sultan Vahideddîn Hân'a Dâir Sualler