Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 27

¥ Müzik ve şarkı, bir zehirdir ki, şeker [bal] ile kaplanmışlardır. 3/33. (3. cilt 33. mektup) ¥ Müziğin yasaklığı konusunda ayet-i kerime nazil olmuştur. 3/40. ¥ Gına [müzik] haram olduğundan, bir çalgıcıyı veya herhangi bir şarkıyı güzel bulup, takdir eden kafir olur. 1/266. ¥ Gına sahiplerinin [zenginlerin] tevazu [alçak gönüllü olmaları] güzeldir. Ve fakirlerin ise,…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 26

¥ Matüridiye mezhebimizde, Allahü tealanın mevcut ve bir olmasını, akıl sahibi olan herkesin bulması lazımdır. Dağda, çölde yaşayan ve puta tapanlar için, nazarı [düşünmeyi] terk ettiklerinden dolayı küfür hüküm edilir [Cehenneme gideceklerdir]. 1/259. (1. cilt 259. mektup) ¥ Allahü tealanın masivası ki, alem diye isimlendirlimiştir. Gerek unsurlar [elemanlar] ve gerek gökler, akıllar ve gerek nefsler…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 25

¥ (Ey Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Sana yardımcı olarak, Allahü teala ve müminlerden sana tabi olanlar yetişir.”) ayet-i kerimesinin geliş sebebi, Ömer-ül-Farukun “radıyallahü anh” İslama gelişidir. (Enfal suresi 64. Ayeti) 2/99. (2. cilt 99. mektup) ¥ Yes, acz [ümidsizlik ve çaresizlik] ve cehalet, nihayette hasıl olur. 1/284. ¥ Yatsı namazının edası, gece yarısına kadar…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 24

¥ (Kalp hazır olmazsa, namaz da olmaz) hadis-i şerifinde huzurdan murad, namazın farzları ve vacipleri ve sünnetleri ve müstehaplarının yapılmasında kalbin hazır olması, gevşeklik olmamasıdır. 1/305. (1. cilt 305. mektup) ¥ Lahor şehri, diğer Hindistan şehirlerinin irşad Kutubu gibidir. 1/76. ¥ La yeseuni erdi ve la semai ve lakin yeseuni kalpü abdil mümini [Yere ve…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 23

¥ Her anda alem ademe gider. Ve onun bir misli vücuda gelir [alem, her an yok olur ve bir benzeri meydana gelir], her an böyle olur şeklinde Füsus’ta beyan olunan teceddüd-i misale bazı sofiye kaildir [bazı sofiye böyle inanmaktadırlar]. Bizim indimizde, sabit değildir. [Bir görünüştür.] Hakikat değildir. Bu muamele eğer var ise şühudidir. Nefs-ül-emirde vaki…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 22

¥ Varis, meyitin malının tamamına hissedardır. Bazısından hisse almak veraset değildir. 1/268. (1. cilt 268. mektup) ¥ Vasıtinin (lehü-kalbün) [Kaf suresi 37.] Ayet-i kerimesini tefsiri. 3/118. ¥ Vakiat [rüyalar] itibare şayeste [uygun] değildir. Alem-i şahadette [madde aleminde] müyesser olan [meydana gelen, ele geçen] muteberdir, kıymetlidir. 2/58. ¥ Vakiat [rüya] ve ahvali [hali] nakıs olan şeyhlere…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 21

¥ Nafile namaz, Kuran-ı kerimi hatm, tesbih ve tehlil edince, sevabını ölmüşlere hediye etmek, etmemekten iyidir. 2/77. (2. cilt 77. mektup) ¥ Nakıs ile kamilden [kusurlu ile mükemmelden] mürekkeb olan şey kusurludur. 3/73. ¥ Namus ve ar, örf ve adet, nefs-i emmare hevasından dolayıdır. [Nefs-i emmarenin isteklerinden dolayıdır.] 3/16. ¥ Nübüvvet vilayetten efdaldir. 1/268. ¥…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 20

¥ Li ilafi okumak, korkulu yerlerde ve düşman istila ettiği zamanlarda, emniyet ve refah için tecrübe edilmiştir. En az hergün ve gecede 11 kere okuyalar. 2/69. (2. cilt 69. mektup) ¥ Kıymetli elbise giymekte, ibadet ve namazı eda etmek için ziynetlenme niyeti olmalıdır. Ayet-i kerimede, mealen; “Her namazı kılarken, süslü, temiz, sevilen elbiselerinizi giyiniz.” [Her…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 19

¥ Kabe kavseyn ev edna. 2/91. (2. cilt 91. mektup) ¥ Kadı İyad, (Şifa) sında, imam-ı Malikten naklen buyuruyor ki: Eshab-ı kirama ve Ali ve Muaviye veya Amr ibni As’a “radıyallahü teala anhüm ecmain” dalalet ve küfür üzere dil uzatan öldürülür. 1/251. ¥ Kabir, dünya ile ahiret arasında geçittir, yani vasıtadır. 3/16. ¥ Kabir azabı,…

Mektubat-ı Rabbani’den Seçmeler 18

¥ Fasıka hürmet haramdır. 3/117. (3.cilt 117. mektup) ¥ Fatıma’ya betül derler. Zira züht ve dünyadan kesilmekte öndedir. 2/67. ¥ Peygamberlerin gelmediği zamanlardaki müşrikler, Peygamberlerin davetini almamıştır. Bunlar, ahirette hesaptan sonra hayvanlar gibi tekrar yok olacaklardır. 1/266. ¥ “Fitne uykudadır. Allahü teala, fitneyi uyandırana lanet etsin.” Hadis-i şerif. 1/288. ¥ Fitne zamanıdır. Yakında alemi fitneler…