Cumaya Dair

Ve dahi, Cuma namazının sahih olması şartları 7’dir: 1) Namaz kılacak yer, Mısır olmak, yani şehir denecek kadar büyük olmaktır. 2) Hutbe okumaktır. 3) Hutbeyi namazdan önce okumaktır. 4) Orada imam veyâhut devlet reisi tarafından mezun naibi olmaktır. 5) Öğle vaktinde kılınmaktır. 6) Cemaat bulunmaktır. İmam-ı Âzam’a ve imam-ı Muhammed’e göre, baliğ ve akıl ve…

Yusuf Nebhani Kimdir?

Sual: Son devir İslam alimlerinden olan Yusuf Nebhani hazretlerinden biraz bahseder misiz? Cevap: Yusuf bin İsmail bin Yusuf Nebhani, 1849’da Hayfa’da Eczim karyesinde tevellüd, 1932’de Ramazan ayında Beyrut’ta vefât etti “rahime-hullahü teâlâ”. 14. asrın büyük âlimlerindendir. Camiul-ezher’i bitirdi. Şam’da kadı, Beyrut’ta hukuk mahkemesi reisi oldu. Çeşitli şehirleri ve İstanbul’u ziyaret etti. Medine’de vehhâbîliği yakından incelemek…

Cengiz Han Türk Düşmanı Mı?

Sual: Cengiz Han Kimdir? Müsbet bir şahsiyet midir? Türk müdür yoksa Türk Düşmanı mıdır? Cevap: Cengiz (veya Timoçin) Türk değildir. Moğol olduğu, bütün dillerdeki tarihlerde yazılıdır. En büyük ve en zalim moğol hükümdarı idi. Kitapsız kâfir olduğu, Kısas-ı Enbiyâ’nın 811. sayfasında yazılıdır. İslam düşmanı idi. 1155’de tevellüd, 1227’de vefât etti. Büyük tarihçi Şemseddin Sami Bey,…

Hucre-i Saadet’i Ziyaret Etmek Caiz Mi?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabının 259. sayfasında, “Mescid-i nebeviye namaz kılmak için girenin, selam vermek için, kabre gitmesi yasaktır. Mescide her girişte, kabir-i Nebi’ye gitmeye, İmâm-ı Mâlik mekruhtur dedi. Sahabe ve Tabiîn mescide gelir. Namaz kılar ve çıkarlardı. Selam vermek için kabre gelmezlerdi. Çünkü, İslamiyette böyle bir şey emredilmemiştir. Meyyitin ruhunun, kendi şeklinde görünmesi yalandır. Böyle…

Türbe Yapmak Caiz Midir?

Sual: Vehhabilerin Fethü’l-mecid kitabının 239. sayfasından başlayarak diyor ki: “Hadis-i şerifte, insanların en kötüsü, kıyamet kopacağı zaman diri olanlardır ve kabirleri mescid yapanlardır buyuruldu. İslamiyetten önce, mezarlar mescid yapılmıştı. Bu ümmetin sonra gelenleri, cahiliye ehlinden de ileri gitmiş. Sıkıştıkları zaman, Allah’ı unutuyorlar. Ölüleri ilah yapıyorlar. Ölülerin, kendilerinden istenilenleri yapacaklarına inanıyorlar. Abdülkâdir-i Geylânî duâ edenleri işitir…

Sultan Abdülaziz’in Hizmetleri Nelerdir?

Sual: Osmanlı son devir padişahlarından Sultan Abdülaziz Han kimdir? Hangi hizmetleri olmuştur? Nasıl şehid edilmiştir? Cevap: Osmanlı padişahlarının 32.si  ve İslam halifelerinin 97.sidir. Sultan II. Mahmud’un 2. oğludur. 1830’da tevellüd edip 25 Haziran 1861’de halife oldu. 1876’da Dolmabahçe sarayından alınıp, Topkapı sarayına hapsedildi. 5 gün sonra Mithat paşa ve serasker [savunma bakanı] Hüseyin Avni paşa,…

Abdülmecid Han’ın Hizmetleri Nelerdir?

Sual: Osmanlının son devir padişahlarından Sultan Abdülmecid Han kimdir. Padişahlığı boyunca hataları ve hizmetleri neler olmuştur? Cevap: Osmanlı padişahlarının 31.si ve İslam halifelerinin 96.sıdır. Sultan II. Mahmud’un oğludur. 8 oğlundan 4’ü padişah oldu. 1821’de tevellüd etti. 1839’de padişah oldu. 24 Haziran 1861’de vefât etti. Sultan Selim camii bahçesindedir. Abdülmecid hanın büyük bir hatası, memlekete ve…

Kader Bir Senaryo Mu?

Sual: Günümüzde bazı insanlar kaderi, oynamaya mecbur olduğumuz bir senaryo gibi zannediyor. Bu, doğru mudur? İslam’da kader inancı hakikatte nasıldır? Cevap: Her şeyi, insanların iyi kötü her işini Allahü teâlâ yaratmaktadır. Ancak Allâhü teâlâ, insanlara ve hayvanlara “irâde-i cüz’iyye” yani seçme kuvveti vermiştir. İrâde-i cüz’iyye insandan meydana gelir. “Fakat, insan bunu yarattı denilemez. Çünkü irade…

Halife Yezid’e Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: Hazreti Muaviye’nin oğlu ve varisi Halife Yezid’e Kerbela hadisesi sebebiyle bakışımız nasıl olmalı? Ehli sünnet alimlerinin bu mevzuda tutumu nasıl olmuş? Cevap: Yezid, Hazret-i Muaviye’nin oğlu ve Emevi devletinin II. halifesidir. Hicretin 26. yılında Şam’da tevellüd etti. 60. senesinde halife oldu. 61. senesinde Kerbela faciası oldu. Hazret-i Hüseyin şehit olup mübarek başı Şam’da Yezid’in…