Akıl ile Zeka Aynı Mıdır?

Sual: Akıl nedir? Aklın bir hududu var mıdır? Kaç çeşit akıl vardır? Zeka ile akıl aynı mıdır? Cevap: Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırmaya yarayan kuvvet, ölçü aletidir. Akıl; insan, melek ve cinde bulunur. Diğer canlılarda akıl yoktur. İnsanı hayvandan ayıran en önemli fark akıldır. Hayvanlar sevk-i tabii (iç güdü) denilen bedenlerinin arzu ve…

Alim Kime Denir?

Sual: Alim kime denir? Cevap: Geniş bir genel kültür sahibi olup, belli bir mevzuda da derinleşerek yetişmiş, mütehassıs (uzman)  kimseye alim denir. İnsanların bütün ilim dallarına vakıf olması normal olarak imkansızdır. Her geçen gün ilerleyen ve değişen fen bilgilerinin bile, ancak sadece bir veya bir kaç dalında geniş bilgi sahibi olunabilmektedir. Bazı kabiliyetli kimseler, temel…

Müslümanların İlme Hizmetleri Nelerdir?

Sual: Müslümanların ilme hizmetleri nelerdir? Cevap: İnsanlığın bugün sâhib olduğu ilim ve teknik seviyedeki en büyük pay, Müslüman âlimlerinindir. 21. yüzyılda, artık başdöndürücü bir sür’ate ulaşan fen bilgileri ve teknik harikaların temel bilgilerinin hemen hepsi Müslüman âlimlerin kitaplarına dayanmakta ve esaslar oradan alınmaktadır. Tıp, matematik, astronomi, fizik, kimyâ, biyoloji gibi pekçok ana ilim dalında İslâm…

İlim Elde Etme Yolları Nelerdir?

Sual: İslamiyette ilim elde etme yolları nelerdir? Cevap: İnsanın her şeyi bilmesi, üç vâsıtadan birisiyle elde edilir. Bunlar: 1) His (duygu) organı: His organları göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere beştir. Bunların hastalıklardan sâlim olduğu zaman, bir şey hakkında elde ettiği bilgiye güvenilebilir. Gözün, renk körü olduğu zaman gördükleri yanlıştır. Sinir sisteminin bozuk,…

İlmin Kritiği

İlme kıymet vermek; medenî yaşamak için bir mecburiyettir. İnsan, ömür sürdüğü müddetçe dünyâda ihtiyaçlarını temin etmek, tehlikelerden korunmak, rahat ve huzur içinde yaşamak, mânen ve madden yükselebilmek için her şeyden önce bilmek, tanımak ve anlamak zorundadır. Çünkü insan bilmediğinin yalnız câhili değil, aynı zamanda esiri, âcizi ve düşmanıdır. İlim nedir? İlmin mâhiyeti nedir? İlmin kaynağı…

İlim Öğrenme ve Öğretmenin Sünnetleri

Kulda bulunan yüksek mertebelerin en üstünü, kazandığı mertebelerin en şereflisi din ilmidir. Hadîs-i şerîfde: «İlim ile olan az amel çoktur. Câhillikle yapılan çok amel azdır» buyuruldu. Buradaki azlık, çokluk sevab ve kabûl yönündendir. Yine Resûlullah (sallâllahü aleyhi ve sellem), bir âbid ile bir âlimden bahsederken: «Âlimin, bilgisiz âbidden üstünlüğü, benim sizin en aşağınızdan üstünlüğüm gibidir»…

İlim Tahsilinin Manileri (Engelleri)

Her hayırlı iş için bir mâni olduğu hâlde, ilim öğrenmek için, bir çok mâniler, engeller olduğu âşikârdır. İlim tahsîline mâni olan şeyler, ileride öğrenirim demek ve zekâya güvenmek, bir ilmi öğrenmeden diğer ilme geçmek, bir kitâbı bitirmeden başka bir kitâbı öğrenmeye ve mütalaaya başlamak veyâ şiddetli zarûret ve ihtiyâç içinde olmak [hastalık ve fakîrlik gibi],…

İlim Tahsilinin Şartları

1– İlim tahsîlinin şartlarının çoğunun, meşhûr filozof “Sokrat”dan nakil ve rivâyet edilen bir sözde toplandığı, bazı âlimler tarafından beyân edilmiştir. Sokrat’ın bu sözü şu manâdadır: “İlim öğrenmek isteyen kimsenin, genç, kalbi düşüncelerden uzak, ilmi seven, doğruluktan ayrılmayan, insâflı, dînine bağlı, emîn, dînin emirlerini terk etmeyen, harâmlardan sakınan, zamânın örf ve âdetine vâkıf olan ve bunlara…

Fıkıh Kitabı Okumanın Hükmü Nedir?

Sual: Fıkıh kitabı okumanın hükmü nedir? Fıkıh bilmeyenlerin tefsir okuması doğru mudur? Cevap: Öncelikle fıkıh ilminin ne olduğunu bildirelim. Ahkâm-ı İslâmiyyeyi bildiren ilme Fıkıh ilmi denilir. Fıkıh bilgilerini bilen kimseye ise Fakih denir. Fıkıh ilmi, insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. İbni Âbidin önsözünde buyuruyor ki “Kurân-ı Kerîmden namaz kılacak kadar ezberlemek farzdır. Bunu…

Farsçayı Nasıl Öğrenirim?

Sual: Farsça öğrenmek için ne tavsiye edersiniz? Cevap:  Farsça kolaydır. Günümüz Türkçesinde kullandığımız binlerce kelimenin aslı Farsçadır. Gül, ayna, tıraş, bahar, derya, dakika, abdest, namaz, peygamber kelimeleri gibi. Ayrıca gramer olarak da Türkçeye benzemektedir. Cümleler özne ile başlanıp, yüklem ile bitmektedir. Zamanlar ise Türkçede olduğu gibi yüklemin aldığı eklere göre değişmektedir. Farsça dilbilgisi adında kitaplar…