Hakiki Aleviler Kimlerdir?

Sual: Alevi ne demektir? Hakiki Alevi kimlerdir? Cevap: Alevî demek, hazret-i Ali’yi seven halis müslüman demektir. Hazret-i Ali İslamın temel direğidir. İslamiyeti yayan mücahitlerin, kahramanların önderidir. Resûlullahın gazvelerinin en sıkışık, en korkunç anlarında, kara günlerinde, arslan gibi meydana çıkıp, Allahın Peygamberini sevindirmiş, İslamiyeti ve müslümanları tehlikelerden kurtarmıştır. Allahın arslanı hazret-i Ali’yi İslam düşmanı olanlar sevmez.…

Nehcül Belaga Kitabı Muteber midir?

Sual: Nehcul Belaga kitabını kim yazmıştır? Bu kitap muteber midir? Cevap: Nehcü’l-belaga kitabını Radi isminde bir şiî yazmış olduğunu İslam âlimleri söz birliği ile bildirdiler. Hindistan âlimlerinden AbdülAziz-i Dehlevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Tuhfe-i isna aşeriye) adındaki büyük kitabında, bu kitabı yazan Radi’nin yahudi olduğunu uzun yazmaktadır. Hindistan’da Rampur şehrinde, İmtiyaz Ali Arşi isminde bir şiî…

Hazreti Ali İlk 3 Halifeden Üstün mü?

Sual: Bir şii kitabında “Hazret-i Ali’nin bedeni de, ruhu da kâmil idi. Bunun için de Şeyhaynden daha üstündür.” diyor. Bu iddiaya ne cevap vermelidir? Cevap: Bedeni ve ruhi üstünlüğe cevap vermeden önce, (Mevakıf şerhi) yazısını da bildirmek, hepsini birlikte cevaplandırmak uygun görüldü. (Mevakıf) diyor ki (Üstünlüğe sebep olan yükseklikler, hazret-i Ali’de toplanmıştır. Hazret-i Ali, Ashâbın…

Gadir-i Hum Hadisesinin Aslı Nedir?

Sual: Hazret-i Ali’nin Resûlullahın halifesi olduğu, (Gadır-i hum) daki hadis-i şerifte bildirilmedi mi? Şiilerin bu iddialarına ne cevap vermelidir? Cevap: (Gadır-i Hum) hadisi meselesinde, Resûlullah “sallallâhü aleyhi ve sellem”, hazret-i Ali’yi Yemen’e hakim [Vâli] yapmıştı. Beytülmalde olan bir cariyeyi hazret-i Ali kullandı. Bu hareketi, dedi-kodu hâlini aldı. Bu dedi-kodu Resûlullahın mübarek kulağına kadar geldi. Fitneyi…

Ashabın Rivayeti Makbul müdür?

Sual: Hüsniyye isimli bir şii kitabına (Bizim bildiğimiz hadis ve tefsirleri emirül-müminin hazret-i Ali ve İmâm-ı Hasan ve İmâm-ı Hüseyin ve Selman ve Ebû Zer ve Miktad ve Ammâr bin Yaser rivayet etmiştir. Sizin rivayet etmekte olduğunuz hadisler ise, ancak Muaviye ve Amr ibni As ve Enes bin Mâlik ve Âişe ve bunlar gibi eşhastan…

Hazreti Osman’a Atılan İftiralar Nelerdir?

Sual: Son bahar isimli bir mecmuada (Zalimler zulmüne devam ediyorlar. Diğeri Resûlullahın yüzüne tüküren ağzı köpüklenmiş cibilliyetsiz üvey kardeşi Ukbe bin Velid’i valilikle mükafatlandırıyor. Bir taraftan da, Resûlullahın sürgün ettiği kimseleri hilafetin 2. adamı mesabesine çıkarıyor. Bütün bunların intikamını hazret-i Hasan-ı Mücteba’nın tabutuna ok atmak ve attırmakla alıyor) diyor. Hazreti Osman hakkında bu ve buna…

Hind ve Ebu Süfyan’a Bakışımız Nasıl Olmalı?

Sual: “Sonbahar” isimli bir mecmuada (Birçok erkeğin aşk maceralarının şöhretli kadını, Utbe’nin kızı Hind, hazret-i Hamza’nın ciğerlerini yerken, habeşli kölenin sevdasını yaşamış. Kocası ibni Mugiyre tarafından, fahişeliği sebebiyle boşanmış ve Ebû Süfyan tarafından da karı olarak kabul edilmişti. Ebû Süfyan’la evliliği Hindin diğer erkeklerden vazgeçmesini sağlayamadı. Şöhretli hayatına devam etti. İşte bu evlilikten doğan, hangi…

Ehli Beyti Sevmek Nasıl Olur?

Sual: Şiililerin hepsi ehli beyti çok sevdiklerini söylüyorlar? Ehli beyti sevmek nasıl olur? Cevap: Ehl-i sünnet denilen hakiki müslümanlar, Peygamberimizin Ehl-i beytinin kıymetini, üstünlüğünü, iyi bilmektedir. 12 mübarek imamı, çok sevmektedir. Ehl-i beytin, nurlu saadete kavuşturan, bereketli yollarında bulunmaya çalışmaktadır. Sevmek, kuru laf ile olmaz. Onlar gibi olmaya çalışmakla olur. Bugün Hristiyanlar da İsa aleyhisselamı…

Kur’an-ı Kerim’den Bazı Ayetler Çıkarıldı mı?

Sual: Bazı rafıziler, (Kuranda 6666 âyet vardır. Şimdi elde mevcut olanlarda ise, 6234 âyet var. 432 ayeti, halife Osman yok etmiştir. Osman, Hâşimîlerin üstünlüklerini bildiren âyetleri, Kur’an’a yazdırmadı. Kuranı, Hâşimî lügatinden, Kureyşi lügatine çevirdi) diyorlar. Bunlara ne cevap vermelidir? Cevap: Bu sözlerine de kendi kitaplarını vesika olarak gösteriyorlar. Halbuki Kur’ân-ı Kerîmde, 6236 âyet olduğunu, hazret-i…

Namaz Kaç Vakittir?

Sual: Kur’an-ı kerim ve hadis-i şerfilerde namaz kaç vakit olarak emredilmiştir? Bazı ülkelerde günde 3 vakit namaz kılındığına şahit oluyoruz. Tefsir ve hadis kitaplarında namaz nasıl anlatılmıştır? Cevap: Her gün 5 kere namaz kılmak, Kur’ân-ı Kerîmde ve hadis-i şeriflerde emredilmiştir. Ahzab sûresi 72. âyet-i kerimesinde meâlen, “Şüphe yok ki biz, emaneti göklere ve yere ve…