Hurufilik Nedir?

Sual: Hurufilik Nedir? Hacı  Bektaş-ı Veli ve bektaşiler, hurufi midir? Cevap: Bektaşi deyince 2 türlü insan anlaşılır: Birincisi, hakiki doğru Bektaşi olup hacı Bektaş-ı Velî hazretlerinin gösterdiği hak yolunda giden temiz müslümanlardır. Bektaşilerin ikincisi, sahte, yalancı Bektaşilerdir. Bunlar, bozuk yolda olan hurufilerdir. Sahte bektaşiler, müslümanlar arasında rahat yaşamak ve inançlarını saklayarak, gençleri aldatabilmek için, bu…

36. Mektup

Ashâb-ı kirâm arasındaki muharebeler ictihad yüzünden idi. Dövüşenler de, birbirini çok seviyordu. Ananın, babanın çocuğunu döğmesi gibi idi. Ehl-i sünnet âlimlerinin, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü, üstünlüğünü bildiren sözlerini, yazılarını, muhtelif makalelerimizde açıkladık. Kayyum-i Rabbânî, Muhammed Mâ’sûm-i Fârukî Serhendî “rahmetullâhi aleyh” Mektûbât’ının 2. cildi, 36. mektubunda, 8. sualin cevabında buyuruyor ki: Tepeden tırnağa kadar rahmet olan hazret-i…

96. Mektup

Bu mektup, Hâce Ebül-Hasan Behadır Bedâhşi’ye yazılmış olup Peygamberimizin “sallallâhü aleyhi ve sellem” vefât edeceğine yakın kağıt istediğini açıklamaktadır: Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçtiği kullara selam olsun! Peygamberimiz “sallallâhü aleyhi ve sellem”, mevt hastalığında, kağıt istedi. (Bana kağıt getiriniz! Benden sonra, yolu şaşırmamanız için, size kitap yazacağım) buyurdu. Ömer “radıyallâhu anh” birkaç Sahabi ile…

Ashâb-ı Kirâmın Üstünlükleri Nelerdir?

Sual: Ashab-ı kiramın üstünlükleri nelerdir? Onlardan sonra yaşamış bir müslüman onların derecesine yükselebilir mi? Cevap: Nişancızade’nin “rahime-hullahü teâlâ” birçok kitaplardan toplayarak hazırladığı (Mîr’at-ı kainat) adındaki türkçe tarih kitabı, Ashâb-ı kirâmın büyüklüğünü, kıymetlerini kısa ve açık anlatmaktadır. Biz de, bu kitaptan, olduğu gibi aşağıya alıyoruz. Nişancızade, hicretin 962 yılında tevellüd, 1031 [m. 1622] yılında vefât etmiştir.…

İslamda İlk Fitne

ÖNSÖZ Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri herkese gönderiyor. Ahirette, Cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğine ihsan ederek affedecek, Cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı, her ân varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allah’ın şerefli ismine sığınarak, bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü teâlâya hamd olsun! Onun çok sevdiği…

Müslümanların 2 Gözbebeği

ÖNSÖZ Allahü teâlâ, dünyada bütün insanlara acıyor. Faydalı şeyleri herkese gönderiyor. Zararlardan korunmak, saadete kavuşmak için yol gösteriyor. Ahirette, Cehenneme girmesi gereken suçlu müminlerden dilediğini affederek, ihsan yapacaktır. Her canlayı yaratan, her varı her ân varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allah’ın şerefli ismine sığınarak, bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü…

Hüsniyye Kitabının İddialarına Cevap

Ashâb-ı kirâmı kötüleyenler, 22 fırkadır. En kötüsü (Allah, Ali’nin içindedir. Ali’ye tapmak, Ona tapmaktır) diyor. 2. kısmı, bunları kötüliyor ve (Ali, Allah olur mu? O, insandır. Fakat, insanların en üstünüdür. Allah, Kurân-ı Kerîmi ona gönderdi. Cebrâil de, iltimas edip, Muhammed’e “aleyhisselâm” getirdi. Muhammed “aleyhisselâm”, Ali’nin hakkını yedi) diyor. 3. kısım, bunları kötüliyor ve (Hiç böyle…

Ashab-ı Kiram Risalesi

Ashâb-ı kirâmın temiz hayatlarını kendimize örnek edinmeliyiz. Onlar gibi olarak, Allahü teâlânın rızasını kazanmaya çalışmalıyız. Onlar gibi olan müslüman, Allahü teâlânın emirlerine ve devletinin kanunlarına itaat eder. Emre uymamak günah olur. Kanuna uymamak suç olur. Olgun müslüman, günah yapmaz ve suç işlemez. Müslüman, iyi insan demektir. Müslümanların kardeş olduklarını bilir. Vatanını, milletini ve bayrağını sever.…

Hazreti Aişe’nin Faziletleri

Sual: Bir şii mecmuasında (Diğeri acuze kadın Safvan ile yaşadığı çöl aşkını gerdanlık gaybı bahanesi ile örtmeye çalışıyor. Diğer taraftan da, boşanma sebebini hazret-i Ali’ye yüklüyor. Böylece, Cemel vak’ası doğuyor) diyor. Cevap: Mecmua, burada müminlerin annesi, Resûlullahın sevgili zevcesi olan Aişe-i Sıddıka “radıyallahü teâlâ anha” hazretlerine, hayasızca saldırmaktadır. Hadis âlimlerinden Abdülhak Dehlevi hazretleri, Medaric-ün-nübüvve kitabında…

Fedek Bahçesi Meselesi

Sual: Bir şii kitabında  Hazreti Ebu Bekir için (Biri Fedek için hazret-i Ali’yi, hazret-i Hasan’ı, hazret-i Hüseyin’i ve Selman-ı Farisi’yi şahit olarak dinliyor. Ehl-i beyte inanmıyarak, hazret-i Fâtımatüzzehra’nın elinden alıyor) demektedir. Bu sözler doğru mudur? Cevap: Bu sözleri ile hazret-i Ebû Bekr’e “radıyallahü teâlâ anh” saldırıyor. Fakat, güneş balçıkla sıvanabilir mi? Bakınız Tuhfe kitabı, bu…